Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

24 θέσεις με απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Κάλυψη, με απόσπαση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), για τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας αυτής. Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να συμμετέχουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α'101), καθώς και α) ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και β) δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ν. 2812/2000 (A΄ 67). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο λόγω παραμεθορίου, κλπ.).

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hr@aead.gr. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο απόσπασης στην Αρχή. Η παρούσα προκήρυξη θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο www.aead.gr της ΕΑΔ και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 5 Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι οργανικές θέσεις στις εκπαιδευτικές κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΕΕΠ της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας, η παρούσα προκήρυξη θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15-30 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
10 θέσεις ΕΕΠ στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ΑΣΕΠ
24 θέσεις με απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
139 ΠΕ Τελωνειακοί από επιλαχόντες της προκήρυξης 1Γ/2017
ΑΣΕΠ
200 Οπλίτες και Έφεδροι στο Πολεμικό Ναυτικό και ΟΥΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
6 Πτυχιούχοι στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ