Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/06/2020

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής ως ακολούθως:
Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο Φυτοπαθολογία Φυλλοβόλων
Δένδρων

Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: Παθολογία της Αναπαραγωγής των Αγροτικών Ζώων

Γ) Δύο (2) θέσεις ερευνητών βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ως εξής:
1) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών (Καλαμάτα), με γνωστικό αντικείμενο: Ελαιοκομία και Ποιότητα Ελαιολάδου
2) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ’ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικείμενο: Αμπελουργία


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου
Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (admin@nagref-cha.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Λεωφ. Καραμανλή 167, 731 34 ΧΑΝΙΑ
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@nagref-cha.gr ή να καλέσουν στο 2821083410.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ