Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/05/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αιτήσεις για θέσεις εξειδίκευσης στην ΜΕΘ και την Εντατική Νοσηλεία Νεογνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στις ακόλουθες κλινικές, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος ως κατάλληλες για εξειδίκευση ιατρών, με σκοπό την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία και στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (Παράρτημα Ι) ως ακολούθως:


(α) Μέχρι 6 θέσεις εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία (στο σύνολο), που αφορούν στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (πλήρης αναγνώριση εξειδίκευσης διάρκειας δυο ετών) και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού (μερική αναγνώριση εξειδίκευσης για το πρώτο έτος και το δεύτερο έτος εξειδίκευσης θα πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας), και
(β) 1 θέση εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (πλήρης αναγνώριση εξειδίκευσης διάρκειας δυο ετών).
Το επίδομα της θέσης έχει αναθεωρηθεί από 1.4.2020 και ακολουθεί αντίστοιχο ποσοστό του ύψους των απολαβών του ειδικού ιατρού στην κλίμακα Α13, 1η βαθμίδα αντί στην κλίμακα Α9, 1η βαθμίδα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Έχει επίσης αναθεωρηθεί το ύψος της αποζημίωσης για τις εφημερίες των εξειδικευόμενων ιατρών.


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Υπουργείο Υγείας από τις 8 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 29 Μαΐου 2020. Η ημερομηνία πραγματοποίησης των συνεντεύξεων θα κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στάδιο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy.


2. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεντεύξεις
(α) Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη για την Εντατική Θεραπεία έχουν κάτοχοι τίτλων των ειδικοτήτων Παθολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων.
(β) Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη για την Εντατική Νοσηλεία Νεογνών έχουν κάτοχοι τίτλου Παιδιατρικής μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων.
(γ) Διευκρινίζεται ότι στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δεν θα κληθούν άτομα που δεν θα έχουν καταθέσει προηγουμένως τα πιο κάτω:
i. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α),
ii. την εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου,
iii. τίτλο αναγνώρισης ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης των συνεντεύξεων.


3. Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων
(α) Με τη λήξη της προθεσμίας, το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, οι οποίες θα γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας. Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα ετοιμαστεί κατάλογος αναμονής υποψηφίων, ο οποίος θα ισχύει με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων μέχρι και τις 31/12/2020. Η Επιτροπή Επιλογής αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν.
(β) Για την αξιολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται Επιτροπή Επιλογής από το Υπουργείο Υγείας ξεχωριστά για κάθε εξειδίκευση, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.
(γ) Τονίζεται ότι, ο διορισμός των κατάλληλων υποψηφίων δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα/ πλεονέκτημα για τυχόν μελλοντικό διορισμό τους σε οποιαδήποτε μόνιμη ή έκτακτη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή για απασχόλησή τους με οποιοδήποτε άλλο καθεστώς στη Δημόσια Υπηρεσία.


4. Γενικά
(α) Αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίγραφα τα οποία αναφέρονται στο σχετικό έντυπο αίτησης, καθώς επίσης και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy) και στο Υπουργείο Υγείας (4ος όροφος).
(β) Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα παραληφθούν έγκαιρα (μέχρι 29/5/2020) δεν θα γίνουν αποδεκτές.
(γ) Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία ή να παραδοθούν διά χειρός στην κα Έλενα Χρυσοστόμου, Υπουργείο Υγείας, 4ος όροφος.
(δ) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357 22605418/388, ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy και dsiekkeri@moh.gov.cy) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Medical Doctor
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Θέση λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 κενές θέσεις ιατρών στις ειδικότητες Παθολογίας, ΩΡΛ και Ακτινολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
1 κενή θέση ιατρικού λειτουργού ψυχικής υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών για τα νοσοκομεία της Κύπρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ