Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/05/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συμπηρωματική προκήρυξη για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων ιατρών για τις θέσεις οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα Ι, στις Κλινικές των Νοσηλευτηρίων της Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας ως κατάλληλες (Παράρτημα ΙΙ) για άσκηση ιατρών, με σκοπό την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Υπουργείο Υγείας από τις 8 Μαΐου μέχρι και τις 29 Μαΐου 2020. Η ημερομηνία πραγματοποίησης των συνεντεύξεων θα κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στάδιο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy.


2. Δικαίωμα συμμετοχής
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον προαπαιτούμενο βασικό χρόνο άσκησης για τις πιο κάτω ειδικότητες μέχρι την ημερομηνία λήξης της παρούσας προκήρυξης (δηλαδή μέχρι και τις 29/5/2020):
(α) Για την ειδικότητα της Καρδιολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Παθολογίας με βάση το Προεδρικό Διάταγμα ημερ. 29/12/1994 2 έτη, με βάση την Υπουργική Απόφαση ημερ. 20/9/2018 1 έτος):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο.
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2017.
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2018, και
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2019.


(β) Για την ειδικότητα της Νεφρολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Παθολογίας 2 έτη, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα ημερ. 29/12/1994 και με βάση την Υπουργική Απόφαση με ημερ. 20/9/2018):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο.
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2017.
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2018, και
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2019.


(γ) Για την ειδικότητα της Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Παθολογίας 1 ½ με βάση το Προεδρικό Διάταγμα ημερ. 29/12/1994 και με βάση την Υπουργική Απόφαση με ημερ. 20/9/2018):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο.
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2017.
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2018, και
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2019.


(δ) Για την ειδικότητα της Ορθοπεδικής/ Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Χειρουργικής 1 έτος, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα ημερ. 29/12/1994 και με βάση την Υπουργική Απόφαση με ημερ. 20/9/2018):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο.
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2018, και
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2019.
(ε) Για την ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακος (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Χειρουργικής 3 έτη με βάση το Προεδρικό Διάταγμα ημερ. 29/12/1994 και 1½ έτος με βάση την Υπουργική Απόφαση με ημερ. 20/9/2018):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο.
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2016.
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2017.
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2018, και
(v) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2019.

(στ) Για την ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Χειρουργικής 3 έτη με βάση το Προεδρικό Διάταγμα ημερ. 29/12/1994 και 2 έτη με βάση την Υπουργική Απόφαση με ημερ. 20/9/2018):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο.
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2016.
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2017.
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2018, και
(v) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2019.
2.2 Διευκρινίζεται επίσης ότι, η νέα Υπουργική Απόφαση θα αφορά μόνο στις ειδικότητες με έναρξη του βασικού χρόνου ειδικότητας από τις 20/9/2018 και μετέπειτα, εκεί όπου εφαρμόζεται. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα είναι σε ισχύ το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα.


2.3 Σημειώνεται ότι, όσοι υποψήφιοι από τις πιο πάνω κατηγορίες έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο αναμονής για ειδικότητα για το 2020 της προκήρυξης του Αυγούστου 2019 και θα διεκδικήσουν θέση στην υφιστάμενη προκήρυξη, στην περίπτωση όπου συμπεριληφθούν στον κατάλογο αναμονής της υφιστάμενης προκήρυξης, θα πρέπει να επιλέξουν την ειδικότητα την οποία θα διεκδικήσουν θέση εντός μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης.
2.4 Στην περίπτωση όπου υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί διεκδικήσουν μια από τις παραπάνω θέσεις, με την συμπερίληψή τους στον κατάλογο αναμονής θα πρέπει επίσης εντός μιας εβδομάδας να επιλέξουν αν θα παραμείνουν ειδικευόμενοι ιατροί διατηρώντας το υφιστάμενο συμβόλαιό τους, ή αν αυτό θα αναπροσαρμοστεί στη βάση της αντίστοιχης ειδικότητας, στην περίπτωση εξασφάλισης θέσης από την παρούσα προκήρυξη.
2.5 Στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δεν θα κληθούν άτομα που θα εκκρεμεί η κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) όπου απαιτείται, όπως επίσης και τα άτομα που θα εκκρεμεί η εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου μέχρι και την έναρξη των προφορικών εξετάσεων.


3. Κανονισμοί Εξετάσεων
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων περιγράφονται στο έγγραφο Κανονισμοί πραγματοποίησης των εξετάσεων για πτυχιούχους ιατρικής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Η παράγραφος (Δ.ΙΙ) που αφορά στην πραγματοποίηση εξετάσεων δεν ισχύει για την παρούσα προκήρυξη, αφού θα γίνει μόνο προφορική εξέταση στη βάση του δικαιώματος συμμετοχής όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 2 πιο πάνω.


4. Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων
4.1 Επιλέξιμοι για την ειδικότητα θεωρούνται όσοι υποψήφιοι είχαν εξασφαλίσει βαθμολογία πάνω από το 50% στη γραπτή εξέταση και εξασφαλίσουν επίσης βαθμολογία πάνω από το 50% στην προφορική εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται με αυτή τη σειρά σε συνέντευξη, ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν, από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας.
4.2 Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (ήδη πραγματοποιηθείσα γραπτή εξέταση 80% και προσωπική συνέντευξη 20%) θα διαμορφωθούν συμπληρωματικοί Κατάλογοι Αναμονής υποψηφίων για διορισμό ανά ειδικότητα, από τους οποίους καλούνται οι υποψήφιοι να πληρώσουν τις κενές θέσεις. Οι κατάλογοι αυτοί θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης των καταλόγων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
4.3 Σημειώνεται ότι, πριν από την έναρξη της ειδικότητας, ο ειδικευόμενος ιατρός θα πρέπει να επισυνάψει στο Υπουργείο Υγείας αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
4.4 Στην περίπτωση όπου υποψήφιος ιατρός δεν αποδεχθεί το διορισμό του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσκλησης για έναρξη της ειδικότητάς του, ο υποψήφιος ιατρός θα τοποθετείται στο τέλος του Καταλόγου Αναμονής.
4.5 Με την προκήρυξη της επόμενης εξεταστικής περιόδου, οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν επιλεγεί θα πρέπει να διεκδικήσουν εκ νέου θέση, αν η συμμετοχή τους στη γραπτή εξέταση έγινε πριν από το 2019.
4.6 Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. Η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας αποτελείται, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, από τέσσερις (4) λειτουργούς των αναγνωρισμένων κλινικών και ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.


5. Γενικά
5.1 Κατάλογος με τις διαθέσιμες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών για τις συγκεκριμένες ειδικότητες κατά το 2020 επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι και αφορούν θέσεις οι οποίες έχουν παραμείνει κενές από την τελευταία προκήρυξη (Αύγουστος 2019).
5.2 Το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, υπόψη κας Έλενας Χρυσοστόμου, ή να παραδοθούν διά χειρός στην κα Έλενα Χρυσοστόμου, Υπουργείο Υγείας, 4ος όροφος. Στην περίπτωση παράδοσης της αίτησης με μεταφορέα courier, αυτό θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα (μέχρι και τις 29/5/2020). Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα
παραληφθούν έγκαιρα (μέχρι 29/5/2020) δεν θα γίνουν αποδεκτές.


5.3 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357 22 605418/388/317, ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy και dsiekkeri@moh.gov.cy) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Υπολογιζόμενες διαθέσιμες θέσεις Ειδικευόμενων Ιατρών κατά το έτος 2020
Συμπληρωματική Προκήρυξη
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ για το 2020*
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 3
ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 14
Σημείωση:
- * Οι θέσεις αφορούν σε διαθέσιμες κενές θέσεις που δεν συμπληρώθηκαν από την αρχική προκήρυξη του Αυγούστου 2019 για το έτος 2020.
- Τυχόν θέσεις που θα κενωθούν στις πιο πάνω ειδικότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ειδικευομένων ή/ και μετά το τέλος της διαδικασίας θα πληρωθούν από τους καταλόγους που θα καταρτιστούν μετά και την προφορική εξέταση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020
Πίνακας Αναγνωρισμένων Κλινικών σε Νοσηλευτήρια της Κύπρου για άσκηση ιατρών για σκοπούς μερικής ή πλήρους ειδίκευσης
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία (Προεδρικό Διάταγμα 29/12/1994) 2 έτη Παθολογία Πλήρης Άσκηση (4 έτη Καρδιολογία) 6 έτη
Καρδιολογία (Υπουργική Απόφαση 20/9/2018) 1 έτος Παθολογία Πλήρης Άσκηση (5 έτη Καρδιολογία) 6 έτη
Νεφρολογία 2 έτη Παθολογία Πλήρης άσκηση (4 έτη) 6 έτη
Ορθοπεδική και Τραυματολογία 1 έτος Γενική Χειρουργική Πλήρης άσκηση (5 έτη) 6 έτη
Πνευμονολογία Φυματιολογία 1½ έτος Παθολογία Πλήρης άσκηση (3 έτη Πνευμονολογία και 6 μήνες Φυματιολογία) 5 έτη
Χειρουργική Θώρακος (Προεδρικό Διάταγμα 29/12/1994) 3 έτη Γενική Χειρουργική 3 έτη άσκηση 7 έτη
Χειρουργική Θώρακος (Υπουργική Απόφαση 20/9/2018) 1 ½ έτος Γενική Χειρουργική 3 ½ έτη άσκηση 7 έτη


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία (Προεδρικό Διάταγμα 29/12/1994) 2 έτη Παθολογία Πλήρης Άσκηση (4 έτη Καρδιολογία) 6 έτη
Καρδιολογία (Υπουργική Απόφαση 20/9/2018) 1 έτος Παθολογία Πλήρης Άσκηση (5 έτη Καρδιολογία) 6 έτη
Νεφρολογία 2 έτη Παθολογία Πλήρης άσκηση (4 έτη) 6 έτη
Ορθοπεδική και Τραυματολογία / Ορθοπεδική 1 έτος
Γενική Χειρουργική Πλήρης άσκηση (5 έτη) 6 έτη


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία (Προεδρικό Διάταγμα 29/12/1994) 2 έτη
Παθολογία 2 έτη άσκηση (14 μήνες στην Κλινική
Καρδιολογία και 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας - Doppler και 2 μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογία - Holter και 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία) 6 έτη
Καρδιολογία (Υπουργική Απόφαση 20/9/2018) 1 έτος
Παθολογία 2 έτη άσκηση (14 μήνες στην Κλινική
Καρδιολογία και 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας - Doppler και 2 μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογία - Holter και 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία) 6 έτη
Ορθοπεδική και Τραυματολογία 1 έτος
Γενική Χειρουργική 2 έτη άσκηση 6 έτη


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Χειρουργική Παίδων (Προεδρικό Διάταγμα 29/12/1994) 3 έτη
Γενική Χειρουργική Πλήρης άσκηση (4 έτη) 7 έτη
Χειρουργική Παίδων (Υπουργική Απόφαση 20/9/2018) 2 έτη
Γενική Χειρουργική Πλήρης άσκηση (5 έτη) 7 έτη


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία 2 έτη
Παθολογία 2 έτη άσκηση (14 μήνες στην Κλινική Καρδιολογία και 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας - Doppler και 2 μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογία - Holter και 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία) 6 έτη
Καρδιολογία (Υπουργική Απόφαση 20/9/2018) 1 έτος
Παθολογία 2 έτη άσκηση (14 μήνες στην Κλινική
Καρδιολογία και 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας - Doppler και 2 μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογία - Holter και 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία) 6 έτη


Σημείωση:
- Οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι ιατροί θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον προαπαιτούμενο χρόνο (Παθολογίας ή Γενική Χειρουργική) εντός του 2020 για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε προαναφερόμενης θέσης. Στην περίπτωση που υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί ολοκληρώνουν τον προαπαιτούμενο χρόνο κατά το έτος 2020, με τη συμπλήρωση του προαπαιτούμενου χρόνου, θα γίνεται αναπροσαρμογή του συμβολαίου τους.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Medical Doctor
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Θέση λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 κενές θέσεις ιατρών στις ειδικότητες Παθολογίας, ΩΡΛ και Ακτινολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
1 κενή θέση ιατρικού λειτουργού ψυχικής υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών για τα νοσοκομεία της Κύπρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ