Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 06/05/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

20 θέσεις Ιατρών, Νοσηλευτών, Γραμματέα και Αποθηκάριους για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), εκδίδει την παρούσα σε εκτέλεση της από 30.4.2020 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη:
(1) Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ι.Σ.Α. και της Περιφέρειας Αττικής για το επιχειρησιακό σχέδιο ΕΡΜΗΣ, με την οποία ο ΙΣΑ αναλαμβάνει την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού αυτού σχεδίου.
(2) Το σχετικό Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΡΜΗΣ, στο οποίο περιγράφονται οι ανάγκες σε προσωπικό για την υλοποίησή του.


Προτίθεται να συνάψει τις ακόλουθες συμβάσεις έργου 3μηνης διάρκειας:
• Με οκτώ (8) ιατρούς Παθολογικής, Πνευμονολογικής, Καρδιολογικής και Γενικής Ιατρικής ειδικότητας.
• Με οκτώ (8) νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ).
• Με μία (1) γραμματέα.
• Με δύο (2) άντρες υπεύθυνους για τη διαχείριση υγειονομικού υλικού.
• Ένα (1) αποθηκάριο

Ι. ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(1) Αίτηση η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση isathens1@isathens.gr ή στο φαξ 2130117384
(2) Βιογραφικό σημείωμα
(3) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
(4) Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
(5) Βεβαίωση τίτλου Παθολογικής, Πνευμονολογικής, Καρδιολογικής και Γενικής Ιατρικής ειδικότητας.
(6) Δελτίο ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
(7) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
(8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
(9) Δίπλωμα οδήγησης.
Τυχόν πρόσθετα προσόντα (όπως μεταπτυχιακές Σπουδές σε συναφές αντικείμενο και εργασιακή εμπειρία κα) θα εκτιμηθούν.

Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα θα γίνονται δεκτές από την
30.4.2020 μέχρι και την 6.5.2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση isathens1@isathens.gr ή στο φαξ 2130117384.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Κενή Θέση λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
4 Κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση Ακαδημαϊκού υποτρόφου για την Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6 θέσεις Ιατρών στο ΓΝ Κεφαλληνίας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ