Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/06/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΛΓΟ Δήμητρα προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:


Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: Άγρια Πανίδα
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Η Άγρια Πανίδα αναφέρεται στα θηλαστικά και πτηνά που διαβιούν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον και περιλαμβάνει: Οικολογία, συμπεριφορά και διαχείριση ειδών/πληθυσμών
άγριας πανίδας. Αλληλοεπιδράσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων - άγριας πανίδας - βιοτόπων. Διαχείριση, προστασία και διατήρηση επαπειλούμενων ειδών άγριας πανίδας.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου
Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (info@fri.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
57006 Βασιλικά - Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fri.gr ή να καλέσουν στο 2310461171-3 (εσωτ. 228, 254)


Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Β’ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο Μοριακή Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Ανάπτυξη και χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας, -ομικών τεχνολογιών και της βιοτεχνολογίας στη μελέτη γενετικών και μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν σημαντικά χαρακτηριστικά των φυτών για την υποβοήθηση της βελτίωσης των καλλιεργούμενων φυτών. Μελέτη και εφαρμογές γενετικών και επιγενετικών δεικτών στην αποτίμηση της φυσικής παραλλακτικότητας και επιτάχυνση της βελτίωσης των φυτών. Έρευνα και εφαρμογές της γενετικής μηχανικής για τη διεύρυνση της υπάρχουσας παραλλακτικότητας και τη μεταφορά νέων χαρακτήρων στα φυτά.
Γενοτύπιση ειδών και ποικιλιών και αναγνώριση συσχετίσεων γονιδίων και χαρακτηριστικών.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου
Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (director@ipgrb.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων
Τ.Θ. 60458 - 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση director@ipgrb.gr ή να καλέσουν στο 2310471110 (εσωτ. 0128 Π. Πέγκα)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Ιουνίου 2020.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ επιστήμης τροφίμων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνου φυτικής παραγωγής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ