Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/06/2020

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

2 θέσεις Εντεταλμένων Ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΕΛΓΟ Δήμητρα ανακοίνωσε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, ως ακολούθως:


Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Παραγωγικών Ζώων
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη των ενδοπαρασίτων και εξωπαρασίτων (πρωτόζωα, έλμινθες, αρθρόποδα) που μολύνουν τα ζώα και τον άνθρωπο. Μελέτη της επιδημιολογίας και διασποράς των παρασιτικών νοσημάτων,
των σχέσεων παρασίτου-ξενιστή, των επιδράσεων στην υγεία και ευζωία των ζωών και των σύγχρονων μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των παρασιτώσεων στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου
Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (info@vri.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Τ.Θ. 60272 - 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vri.gr ή να καλέσουν στο 2310365370 ή 2310365394 (Ε. Πετανίδου)

Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με γνωστικό αντικείμενο: Δενδροκομία Υποτροπικών Φυτών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Πολλαπλασιασμός, διαχείριση καλλιέργειας και μετασυλλεκτικοί χειρισμοί υποτροπικών δενδροκομικών καλλιεργειών, με έμφαση στο αβοκάντο. Μελέτη, αξιολόγηση, βελτίωση ποικιλιών
ως προς την φυσιολογία και την προσαρμοστικότητά τους στις ελληνικές συνθήκες.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου
Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (admin@nagref-cha.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
Λεωφ. Καραμανλή 167, 731 34 ΧΑΝΙΑ
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@nagref-cha.gr ή να καλέσουν στο 2821083410.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Ιουνίου 2020
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ