Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/05/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ECA

Προκήρυξη κενής θέσης - υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2020/6 - Υπεύθυνος/Υπεύθυνη προστασίας δεδομένων
(μία θέση - ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός AD 9 - AD 12)

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η διαδικασία επιλογής είναι ανοικτή στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες οι οποίοι/οποίες, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που ορίζεται για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Νομικές απαιτήσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει:
-να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
-να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις,
-να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

2. Σπουδές
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να έχουν:
-επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή
-επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο, και συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί από κράτος μέλος της ΕΕ ή που συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοδυναμίας που εκδίδει η αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους της ΕΕ.

3. Επαγγελματική πείρα
Τουλάχιστον εννέα (9) χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής πείρας πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων μία πενταετία (5 έτη) σε καθήκοντα ΥΠΔ, μετά την απόκτηση του τίτλου που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του επιπέδου σπουδών το οποίο αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 22 Μαΐου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική ή τη γαλλική και να υποβληθούν μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται για την προκήρυξη κενής θέσης στην ιστοσελίδα:
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search---index---lang---en_US

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής έγγραφα:
-επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τρεις σελίδες κατ’ ανώτατο όριο)
-πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (τρεις σελίδες κατ’ ανώτατο όριο), σύμφωνα με το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος Europass, με ακριβή αναγραφή των σχετικών ημερομηνιών (βλέπε: http://europass.cedefop.europa.eu/)
-για τους υπαλλήλους της ΕΕ που δεν εργάζονται στο Συνέδριο: εκτός από τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία, πρέπει να υποβάλετε έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ομάδα καθηκόντων, τον βαθμό και την υπαλληλική ιδιότητά σας

-οι επιτυχόντες/επιτυχούσες σε γενικούς διαγωνισμούς ή οι υποψήφιοι/υποψήφιες που περιλαμβάνονται σε εφεδρικό πίνακα πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους (βιογραφικό σημείωμα/επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος/έντυπο αίτησης) τον σχετικό διαγωνισμό ή τον πίνακα επιτυχόντων.

Επισημαίνεται ότι κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας θα ληφθούν υπόψη μόνον οι πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμά σας και στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται γνήσιες και ακριβείς και, ως εκ τούτου, την ευθύνη για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους φέρει αποκλειστικά ο/η αιτών/αιτούσα.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Elementary Teacher - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
School Librarian - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
2 Θέσεις Administrator and Risk Management and Business Continuity Planning
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY