Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/05/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΚΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ

Πρόσκληση για την επιλογή ενός τακτικού και του αναπληρωτή του στη γενική συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Τo Δ.Σ. του E.KE.B.E. Αλέξανδρος Φλέμιγκ καλεί:
Το ερευνητικό προσωπικό του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος Φλέμιγκ και τους συνεργαζόμενους ερευνητές καθώς και καταξιωμένους επιστήμονες της ημεδαπής και της διασποράς, που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή, ως εκπρόσωποι του Κέντρου, στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκτεταμένο ερευνητικό έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.
Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:
- Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι.
- Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (άρθρο 7, παρ. 2δ του ν. 4429/2016).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, το αργότερο έως και τις 26 Μαΐου 2020, σχετική αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από εκτενές βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο
ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ στη διεύθυνση positions @fleming.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού στο τηλέφωνο 210-8970052 ή στο email: positions@fleming.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ επιστήμης τροφίμων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνου φυτικής παραγωγής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ