Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/05/2020

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

4 θέσεις ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα ανακοίνωσε την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής ως ακολούθως:


Α) Τρεις (3) θέσεις ερευνητών βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου:
1) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ’-Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικείμενο: Ιολογία
Κηπευτικών και ΑμπέλουΣυνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου Ταυτοποίηση και μοριακός χαρακτηρισμός παθογόνων αιτιών ιολογικών ασθενειών που προσβάλουν τα κηπευτικά και την άμπελο, με έμφαση στις νέες/αναδυόμενες ασθένειες, στη χαρτογράφηση της παρουσίας ιολογικών ασθενειών στον Ελλαδικό χώρο, στη μελέτη της αλληλεπίδρασης φυτού ξενιστή-ιού και στους τρόπους αντιμετώπισης.
2) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ’-Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: Φυτοπαθολογία Δενδρωδών Καλλιεργειών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη ασθενειών δενδρωδών καλλιεργειών με έμφαση σε σημαντικά παθογόνα ελιάς, υποτροπικών και εσπεριδοειδών, συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών ειδών καραντίνας. Ανίχνευση και εξελικτική σχέση των παθογόνων, αλληλεπίδρασή τους με τον ξενιστή και ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων αντιμετώπισής τους.
3) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ’-Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Τμήμα Αμπέλου (Λυκόβρυση Αττικής), με γνωστικό αντικείμενο: Αμπελουργία
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη της αμπέλου με έμφαση στην οικοφυσιολογία, στη φαινοτυπική, αγρονομική και τεχνολογική αξιολόγηση αυτόχθονων και βελτιωμένων ποικιλιών και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (admin@nagref-cha.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
Λεωφ. Καραμανλή 167, 731 34 ΧΑΝΙΑ
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@nagref-cha.gr ή να καλέσουν στο 2821083410.

Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Χημεία εδάφους. Προσδιορισμός της ρύπανσης (ανόργανης και οργανικής) των εδαφοϋδατικών πόρων μέσω της εφαρμογής τεχνικών ανάλυσης, με έμφαση στη νιτρορύπανση, τα βαρέα μέταλλα και τα
φυτοφάρμακα. Ερμηνεία αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων εδάφους, φυτικών ιστών και αρδευτικών υδάτων για ορθολογική χρήση λιπασμάτων.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/02.04.2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών/Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας και των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
- με ηλεκτρονικό τρόπο (gramateia.lar@nagref.gr)
- κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramateia.lar@nagref.gr ή να καλέσουν στο 2410671280 & 2410671300.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαΐου 2020
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ