Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/04/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Γεωμορφολόγου στο τμήμα Αρχαιοτήτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Αναφορικά με την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αριθμό 5267 και ημερομηνία 13 Μαρτίου 2020, Κύριο Μέρος, Τμήμα Α΄, η γνωστοποίηση με αριθμό 255 που αφορά την Πρόσληψη Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Αρχαιοτήτων), Θέση Γεωμορφολόγου (Κλ. Α8), τροποποιείται ως ακολούθως (οι τροποποιήσεις σημειώνονται με έντονο χρώμα):


4. Επιπλέον Πληροφορίες
xi. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως ακολούθως:
(α) Να προμηθευτούν το έντυπο Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (https://www. mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument) ή του Τμήματος Αρχαιοτήτων
(http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument).Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία).


(β) Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά. Νοείται ότι όλα τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα, βεβαιώσεις), που αναγράφονται στην Παράγραφο 2, θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση των ενδιαφερομένων. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν εφόσον ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.


(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:00 - 15:00, είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται Αίτηση για τη θέση
Εργοδοτούμενου/ης Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, Γεωμορφολόγος.
Σε περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων (antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy) μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα που
περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, θα πρέπει να υποβληθεί εντός του χρονικού περιθωρίου που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο με αριθμό (δ). Η αρμόδια Επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παρουσίαση των εγγράφων σε έντυπη μορφή για επιβεβαίωση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο αιτητής. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που θα
κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση έχουν υποβάλει την αίτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα της αίτησής τους σε έντυπη μορφή για έλεγχο πριν την
υπογραφή της σύμβασης. Σε τέτοια περίπτωση, εφόσον εντοπιστεί οποιαδήποτε αλλοίωση στοιχείων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προσφοράς της θέσης σε υποψήφιο, το αρμόδιο
Τμήμα θα προχωρήσει με την απόρριψη της αίτησης και δεν θα προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης με τον εν λόγω υποψήφιο και θα προχωρήσει με την προσφορά της θέσης στον αμέσως
επόμενο υποψήφιο, σύμφωνα με τον πίνακα που θα έχει δημοσιευτεί.


(δ) Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των αιτήσεων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι η Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020, ώρα 15:00.
xii. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Μακρή, 22865891, την κα Μαρία Μιχαήλ, 22865818 και την κα Ασπασία-Σούλα Γεωργιάδου, 22865850/870, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
86 θέσεις εργασίας στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων
EPSO
5 έμπειρους εκπαιδευτές για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Water Academy
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ