Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 24/04/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Θέση Ερευνητή βαθμίδας Γ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα


Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
- Διαχείριση αποβλήτων (αστικά υγρά απόβλητα, λάσπη, αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα)
- Επεξεργασία αποβλήτων με φυσικά συστήματα
- Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην γεωργία (ως εδαφοβελτιωτικό ή άρδευση καλλιεργειών) και στο αστικό περιβάλλον (άρδευση χώρων πρασίνου)
- Επιπτώσεις στη φυσικοχημικές και λοιπές ιδιότητες - γονιμότητα του εδάφους από την εφαρμογή αποβλήτων
- Συστήματα ελέγχου-πρόληψης ρύπανσης, αγροπεριβαλλοντικής παρακολούθησης, διαχείρισης και αποκατάστασης εδαφοϋδατικών πόρων, υγροτόπων (υδρομορφικών εδαφών) και
προστατευόμενων περιοχών
- Νέες τάσεις και τεχνολογίες επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- Αυτοπροσώπως
- Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
- Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ. 60435
57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση thermi.secretary@swri.gr ή να καλέσουν στο 2310473429 ή 2310471433 (εσωτ. 303 & 306).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Απριλίου 2020


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ