Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/02/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

Θέση Διευθυντή Οικονομικού στην ΑΕΜΥ ΑΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ζητά Διευθυντή Οικονομικού της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο ΑΕΙ πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων (εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος απαιτείται η κατοχή και προσκόμιση βεβαίωσης ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία)
2. Κατοχή τουλάχιστον από 10ετίας Άδειας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος σε ισχύ
3. Κατοχή τουλάχιστον από 10ετίας άδειας Λογιστή Α' τάξης σε ισχύ
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε εταιρείες που υπερβαίνουν τα όρια ελέγχου που προβλέπει ο νόμος 4336/2015, τουλάχιστον σε 3 Ισολογισμούς την τελευταία 10ετία (από το 2006)
5. Προϋπηρεσία με σχέση εξαρτημένης εργασίας τουλάχιστον 5 χρόνια σε θέση ευθύνης (όχι απαραίτητα Διευθυντής) ή προϋπηρεσία ως ελεύθερος επαγγελματίας τουλάχιστον 10 έτη με ευθύνη σύνταξης αποδεδειγμένα οικονομικών καταστάσεων (τουλάχιστον 5 καταστάσεων)
6. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
7. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
8. Αποδεδειγμένη σύνταξη Οικονομικών με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επιθυμητό Πιστοποιητικό γνώσης- εξειδίκευσης στα ΔΛΠ και ΕΛΠ
9. Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες.
10. Αποδεδειγμένη άνω της 10ετίας εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την απαραίτητη προσκόμιση παραστατικών ασφαλιστικού φορέα


Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή δημόσιας υγείας
2. Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας
3. Θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη πρόσφατη εργασιακή απασχόληση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας του Οικονομικού Δ/ντή
4. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής


Για όλα τα τυπικά και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.
Οι υποψήφιοι για τη θέση καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@aemy.gr με την ένδειξη για τη θέση Διευθυντή Οικονομικού από 12/02/2020 - 18/02/2020. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210.2420.180.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης για Ρόδο και Σαντορίνη
FRAPORT GREECE
Procurement Buyer for Technical Supplies Services and Woks
FRAPORT GREECE
Continuous Improvement Analyst
FRAPORT GREECE
Χειριστές μηχανοκίνητων σαρώθρων για τα 14 αεροδόμια
FRAPORT GREECE
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας του ΕΚΕΤΑ
ΕΚΕΤΑ