Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 21/02/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

5 κενές θέσεις πληροφορικής για υποστήριξη υποδομής και δικτύου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργών Πληροφορικής (Υποστήριξη Υποδομής και Δικτύου), για το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής:


1. 2 θέσεις - Μηχανικοί Δικτύου, Τηλεφωνικού κέντρου και Διακομιστών.
2. 1 θέση - Υπεύθυνος Εργαστηρίου και Εξοπλισμού.
3. 1 θέση - Υπεύθυνος Συμμόρφωσης και Ασφάλειας.
4. 1 θέση - Υπεύθυνος Help Desk και Ποιότητας Εξυπηρέτησης.
Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.


Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα:
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική,
Τηλεπικοινωνίες (Data Communications), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων.
(2) Γνώση και εμπειρία με τις τεχνολογίες Office 365, SharePoint, Windows Server, Active Directory, την εικονική διαμόρφωση (Virtualization), σχεδιασμό συστημάτων, το δίκτυο και τις τεχνολογίες τείχους προστασίας (Firewall).
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(5) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
(6) Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/κα αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Υποβολή Αιτήσεων:
(1) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα
του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα 22605610, 22605670, 22605734. Θα
πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Λειτουργός Πληροφορικής (Υποστήριξη Υποδομής και Δικτύου), Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
(2) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με (πιστοποιημένα) αντίγραφα των πιστοποιητικών των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.
(3) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
(4) Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την 21η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Pan - European Seal Traineeship in Science and Engineering
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in International Relations and Communication
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in Human Resources and Business Administration
EUROPEAN PATENT OFFICE
Pan - European Seal Traineeship in Law
EUROPEAN PATENT OFFICE
Assistant Media Officer - external, Thessaloniki
CEDEFOP