Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/01/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

SOLIDARITYNOW

Τεχνικός για Ιωάννινα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Υποβολή μέχρι: 20/1/2020
Τοποθεσία: Ιωάννινα
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνικός
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ: Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Team Leader/Project Manager

Περίληψη καθηκόντων
Αναζητάμε έναν αξιόπιστο τεχνικό να αναλάβει εργασίες συντήρησης και επισκευής στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των κτιρίων και των διαμερισμάτων του SN. Τεχνικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος εργασιών είναι σημαντικές δεξιότητες του τεχνικού που αναζητάμε. Ο Τεχνικός πρέπει να είναι οργανωτικός και με ικανότητες γενικών επισκευών σε διάφορους τομείς (π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κτλ). Το παραπάνω άτομο αναμένεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης και να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και δέσμευσης. Η προσοχή στη λεπτομέρεια εκτιμάται ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη θέση.

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

Συντηρήσεις και επισκευές ηλεκτρολογικών δικτύων μικρής κλίμακας
Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
Εσωτερικοί ή/και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί
Μικρές τεχνικές ή ξυλουργικές εργασίες (π.χ. τοποθέτηση θυρών)
Επισκευές εξοπλισμού ή οικιακών συσκευών, εφόσον είναι δυνατόν
Συνεννόηση, εφόσον απαιτηθεί, με εμπόρους και συνεργεία ηλεκτρικών, υδραυλικών ή HVAC επισκευών (Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός)
Ανάληψη των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή και καθήκοντα έκτακτης ανάγκης (π.χ. αποχιονισμός διαδρόμων)
Αναγνώριση και αναφορά για ανάγκη μεγάλων επισκευών


Προϋποθέσεις
Απαραίτητη εμπειρία ως ηλεκτρολόγος/συντηρητής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Εμπειρία με τεχνικά εργαλεία και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Εμπειρία ως τεχνικός σε άλλους τομείς (πχ. υδραυλικά, συντηρήσεις) θα εκτιμηθεί θετικά
Κατανόηση των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων σε οικιακά κτίρια
Βασική κατανόηση ηλεκτρολογικών συστημάτων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Προσοχή στην λεπτομέρεια
Φιλικός και υπομονετικός
Η Ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη
Γνώση βασικών Αγγλικών απαιτείται. Γνώση Αραβικών ή Φαρσί θα θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα
Απολυτήριο Γυμνασίου ή ανώτερο
Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΙΕ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικου βαθμίδας Β
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στο Ινστιτούτο Ελιάς και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ