Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/01/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

3 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΛΓΟ ανακοίνωσε την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ - Κύριος Ερευνητής, ως ακολούθως:
Α) Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: Σχέσεις εδάφους - φυτού, γονιμότητα εδαφών, θρέψη φυτών με
έμφαση στην αξιοποίηση λιπασμάτων από φυτά μεγάλης καλλιέργειας
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
• Γονιμότητα των γεωργικών εδαφών και διαχείριση θρεπτικών στοιχείων στα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα.
• Διερεύνηση των παραμέτρων αποτελεσματικής αξιοποίησης του αζώτου από φυτά μεγάλης καλλιέργειας.
• Διατήρηση της εδαφικής γονιμότητας και των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων, και βελτιστοποίηση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών.
• Φυσιολογία θρέψης και έρευνα σε ελεγχόμενες και πραγματικές συνθήκες των μορφολογικών παραμέτρων του ριζικού συστήματος των καλλιεργειών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των λιπάνσεων, την αύξηση και την ποιότητα των αποδόσεων.


Β) Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με γνωστικό αντικείμενο: Ιχθυολογία - Υδροβιολογία
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Περιλαμβάνει τη μελέτη των υδάτινων οικοσυστημάτων (εσωτερικά, μεταβατικά και θαλάσσια) και των υδρόβιων οργανισμών (ασπόνδυλα, ιχθύες) που ενδιαιτούν σε αυτά. Ειδικότερα,
εντάσσονται τα επιστημονικά πεδία της βιοποικιλότητας, της βιολογίας, της οικολογίας, της δυναμικής πληθυσμών και της αναπαραγωγής ειδών.
Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- Αυτοπροσώπως
- Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
- Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
Νέα Πέραμος, 64007 Καβάλα
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση fri@inale.gr ή να καλέσουν στο 2594022691-2.


Γ) Μία (1) θέση ερευνητή Β΄ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα), με γνωστικό αντικείμενο Γεωργική Μηχανολογία
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής στη γεωργική μηχανική, στα γεωργικά μηχανήματα και στη γεωργία ακριβείας. Συστήματα αυτοματισμών στη
γεωργική μηχανική και μηχανολογία.
Κατάθεση δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- Αυτοπροσώπως
- Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
- Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ. 60435
57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκης


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση thermi.secretary@swri.gr ή να καλέσουν στο 2310473429 ή 2310471433 (εσωτ. 303 & 306).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2020.
Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο του Οργανισμού και περίληψή της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας
του Ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ επιστήμης τροφίμων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνου φυτικής παραγωγής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ