Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/01/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Θέση χημικού παραγωγής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Χημικού Παραγωγής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Χρηματοδοτικό πλαίσιο:Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Αριθμός πρωτοκόλλου:7902/17-12-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:15/1/2020


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα Θέση Χημικού παραγωγής: Επιμέλεια νέου τεχνικού εγχειριδίου Μονάδας Εμβολίων / Αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών / Διαχείριση κινδύνου Ποιότητας / Διαδικασίες πιστοποίησης διακρίβωσης.


Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
1. Πτυχίο Φαρμακοποιού, Χημικού, Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ.


Θα συνεκτιμηθεί:
1. Ο βαθμός του πτυχίου
2. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε:
α. Διαδικασίες παραγωγής στείρων διαλυμάτων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση
β. Διαδικασίες φαρμακευτικής παραγωγής
γ. Διαδικασίες Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practices-GMP) - Σύνταξη φακέλων
δ. Διαδικασίες τεκμηρίωσης παρτίδων παραγωγής- Σύνταξη φακέλου παραγωγής
ε. Έρευνα και Ανάπτυξη για την παραγωγή πιλοτικών παρτίδων, παρτίδων ανάπτυξης και πρώτων βιομηχανικών παρτίδων- Διαδικασίες επιθεώρησης και αδειοδότησης από Ε.Ο.Φ.
στ. Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου φαρμακευτικής παραγωγής
Oι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή


Επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το
αργότερο μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
prosopiko@pasteur.gr, με την ένδειξη: Υποβολή πρότασης για θέση Χημικού Παραγωγής στην Μονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση - δήλωση δεν θα εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων
Πόρων 210-6478857, 210-6478858, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ επιστήμης τροφίμων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνου φυτικής παραγωγής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ