Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/01/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Θέση ΕΛΕ Β βαθμίδας στο ΙΤΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΕΛΕ Β βαθμίδας, για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ
Φορέας:Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Αριθμός πρωτοκόλλου:21340/17-12-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:31/1/2020

Ο Διευθυντής της ΚΔ του ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, αποφασίζει τη διενέργεια προκήρυξης μίας (1) θέσης ΕΛΕ Β’ βαθμίδας για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του ΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο: Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων ανθρωπιστικών, ιστορικών- κοινωνικών επιστημών και τεχνών.
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο ανθρωπιστικών/κοινωνικών επιστημών.
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν.4386/2016. Πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο και πρωτότυπο επιστημονικό έργο στο αντικείμενό τους, τεκμηριωμένη ικανότητα και εμπειρία σε επιμέλεια έγκριτων εκδόσεων στους παραπάνω τομείς, προηγούμενη συνεργασία με συγγραφείς και μεταφραστές στη
δημιουργία εκδόσεων και στον συντονισμό και επίβλεψη εκδοτικών συνεργασιών, γνώση της αγοράς του βιβλίου στην Ελλάδα και διεθνώς σε ό,τι αφορά τον τομέα τους ώστε να έχουν την ικανότητα εύστοχης αξιολόγησης εκδοτικών προτάσεων.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
δ) να μην υπάρχει στο πρόσωπο τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 31/1/2020
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ επιστήμης τροφίμων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
Θέση συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνου φυτικής παραγωγής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ