Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/11/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη διδάσκοντα στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην υπ’ αριθμ: 212/25-9-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 414/18-7-2019 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (gram@fks.uoc.gr) μέχρι 18 Νοεμβρίου 2019 αίτηση, τίτλους σπουδών (πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό), βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα εργασιών, επιστημονικές εργασίες, διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 28310- 77211
Ιστότοπος: http://www.fks.uoc.gr Email: gram@fks.uoc.gr.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέσεις διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο ΓΠΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 στο παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής Εκπαίδευσης για το 2019-2020
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2 θέσεις καθηγητών για γιλολογικά και Επιστήμη ΠΙ Κύπρου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο τμήμα Γεωπονικών Επιστημών
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Καθηγητή παιδαγωγικού ινστιτούτου για τα παιδαγωγικά
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ