Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

4 θέσεις Ιατρών Γ.Ιατρού ή Παθολόγου, Παιδιάτρου, Γυναικολόγου και Ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία ΚΑΛΕΙ Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα μία (1) θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου, μία (1) θέση παιδιάτρου, μία (1) θέση γυναικολόγου και μία (1) θέση ψυχιάτρου.

Αντικείμενο της πράξης
Αντικείμενο της πράξης είναι η Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιουχοι, ΡΟΜΑ και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην Πρόσκληση 1449ϊν Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και στον ειδικό στόχο Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση.

Περιγραφή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης
Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου ξεκίνησε την λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2001 με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παροχής κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών/πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ και αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βρίσκεται στην οδό Πτολεμαίων 29Α (εντός στοάς) και λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα, καθημερινές 09.00-17.00.
Χρονικό διάστημα απασχόλησης
Οι επιλεχθέντες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τις 31.05.2022, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος. Το Σωματείο δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς της σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειας της, αζημίως για το Σωματείο.

Για την στελέχωση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:
ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
-Γενικός Ιατρός η Παθολόγος ΠΕ Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος (εργασία σε πρωινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύναται να λειτουργήσουν και απογευματινές βάρδιες, σύνολο 40 ώρες την εβδομάδα) 1
-Ιατρός Παιδίατρος ΠΕ Παιδίατρος (εργασία σε πρωινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύναται να λειτουργήσουν και απογευματινές βάρδιες, σύνολο 40 ώρες την εβδομάδα) 1
-Ιατρός Γυναικολόγος ΠΕ Γυναικολόγος (εργασία σε πρωινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύναται να λειτουργήσουν και απογευματινές βάρδιες, σύνολο 40 ώρες την εβδομάδα) 1
-Ιατρός Ψυχίατρος ΠΕ Ψυχίατρος (εργασία σε πρωινές βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα, ενώ δύναται να λειτουργήσουν και απογευματινές βάρδιες, σύνολο 40 ώρες την εβδομάδα) 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 - Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο. Είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών. Υπόδειγμα της αίτησης αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου http://www.mdmgreece.gr, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού Θεσσαλονίκης: α) εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης και β) εφημερίδα Μακεδονικές Αγγελίες. Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης γίνεται στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Ρουσινού Μαργαρίτα.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
5 θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη επικουρικών ιατρών Ακτινοδιαγνωστικής και Παθολογίας
ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Θέσεις Παθολόγου και Αναισθησιολόγου για τους καλοκαιρινούς μήνες
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
10 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συνεργασία με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς και Ιατρό Παθολόγο στις θεραπευτικές μονάδες του ΟΚΑΝΑ
ΟΚΑΝΑ