Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 16/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσκληση για διδασκαλία στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
MSc in ICT Systems,
MSc in E-Business and Digital Marketing, MSc in Strategic Product Design,
MSc in Energy Building Design
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) MSc in ICT Systems, MSc in E-Business and Digital Marketing, MSc in Strategic Product Design και MSc in Energy Building Design καλεί επιστήμονες, που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 36, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ν. 4485/2017, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη επιστημονική/επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, στην αγγλική γλώσσα, κατά το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020 (υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας των ως άνω ΠΜΣ, της διεξαγωγής των αντίστοιχων μαθημάτων και της επιλογής τους).


Τα γνωστικά αντικείμενα / μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
ΑΑ Μάθημα Ώρες Εξάμ. ΠΜΣ
1 Digital Marketing 30 A e-Business and Digital Marketing
2 Energy Design for Building 15 A Energy Building Design
3 ICT Management 15 A ICT Systems, e-Business and Digital Marketing
4 Web Analytics 15 A e-Business and Digital Marketing
5 Introduction to Strategic Product Design 15 Α Strategic Product Design
6 Design Thinking 30 Α Strategic Product Design


Το Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μπορεί να μην προχωρήσει για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τον προγραμματισμό του.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και αρχείο τύπου zip ή rar, μέσω της ιστοσελίδας https://vistaff.ihu.edu.gr/ έως την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:30, που να περιέχει:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου αναφέρονται οι σπουδές, η επιστημονική, η διδακτική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔIKATΣA).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
Εναλλακτικά η αίτηση με τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και εντύπως μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας Courier στην Γραμματεία του Τμήματος στην κάτωθι διεύθυνση:
SECRETARY: EFTYCHIA VOURKIDOU
INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY
14th km Thessaloniki-N.Moudania
57001 Thermi, Greece T +30-2310-474577 | F +30-2310- 474570


Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 807501, email: infotech@ihu.edu.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο τμήμα Οικονομικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Φιλοσοφίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Φιλοσοφική και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
7 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ΔΕΠ στη Χημική Μηχανική Περιβάλλοντος
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ