Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

H Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) δέχεται αιτήσεις για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ (η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: 34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
1.1 Να εφαρμόζει και να προωθεί τους σκοπούς των Νόμων 117/89 και 11(Ι)/2018 και των σχετικών Κανονισμών.
1.2 Να τηρεί τα μητρώα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
1.3 Να μελετά γενικά και ειδικά προβλήματα ατόμων με νοητική αναπηρία και να προβαίνει σε εισηγήσεις για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται.
1.4 Να υποβάλλει εισηγήσεις για τον καταρτισμό προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προστασία και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία.

1.5 Να καθοδηγεί και να συμβουλεύει άτομα με νοητική αναπηρία, συγγενείς, κηδεμόνες, διαχειριστές ή επιτρόπους της περιουσίας τους, όπου αυτό απαιτείται.
1.6 Να καθοδηγεί ενδιαφερομένους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση και λειτουργία δομών, υπηρεσιών και άλλων προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση ατόμων με νοητική
αναπηρία καθώς επίσης και την παραχώρηση εισφορών, δωρεών ή κληροδοτημάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με νοητική αναπηρία.
1.7 Να επιθεωρεί δομές, υπηρεσίες και χώρους όπου διαμένουν, εργοδοτούνται ή απασχολούνται άτομα με νοητική αναπηρία και να υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαμονής, την ποιότητα της ζωής και των υπηρεσιών καθώς και τους όρους εργασίας, τη μεταχείριση και την ασφάλειά τους.
1.8 Να ερευνά καταγγελίες και παράπονα που υποβάλλονται σχετικά με την εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας και παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία.
1.9 Να συμβάλλει στην κατάλληλη απασχόληση ατόμων με νοητική αναπηρία και για τη φιλοξενία, διημερεύουσα φροντίδα ή/και διαμονή τους σε κατάλληλες δομές (σπίτια στην κοινότητα, στέγες, κέντρα
διημερεύουσας φροντίδας, υποστηριζόμενης ή/και αυτόνομης διαβίωσης) σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
1.10 Να διενεργεί έρευνες και μελέτες σχετικά με θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική αναπηρία.
1.11 Να ετοιμάζει σημειώματα, ετήσιες εκθέσεις, προσχέδια προϋπολογισμών και να τηρεί πρακτικά συσκέψεων/συνεδριάσεων.
1.12 Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατίθενται από την Αρμόδια Αρχή (ΕΠΑΝΑ).


2. Απαιτούμενα προσόντα:
2.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα {ΚΥΣΑΤΣ}), σε ένα από τα πιο κάτω θέματα: Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία/ Ευημερία/ Πρόνοια, Ειδική Εκπαίδευση.
2.2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε σε θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1, ή/και διετή πείρα σε θέμα/θέματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.
2.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα συνεργασίας με άλλα συναρμόδια πρόσωπα στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της.
2.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής Γλώσσας.
2.5 Πολύ καλή γνώση της χρήσης της τεχνολογίας (Η/Υ) για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων της θέσης (Microsoft office/στατιστικά προγράμματα).
Σημ.: Ο/Η λειτουργός θα εργάζεται και πέρα από το σύνηθες ωράριο, όχι όμως για περισσότερες ώρες από τον καθορισμένο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών απασχόλησης.
3. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια θα καλεστούν σε γραπτές εξετάσεις βάσει της σχετικής Νομοθεσίας περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Ν. 6(Ι)/1998, την οποία η ΕΠΑΝΑ εφαρμόζει κατά αναλογία.


4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στη διεύθυνση, 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, τηλ. 22871333. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, ή μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά με σαρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών, όχι αργότερα από τις 11/10/2019 και ώρα 12.30 μ.μ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με
αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων εργοδότη (ή από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις) για χρόνια υπηρεσίας εκεί όπου απαιτείται πείρα. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
9 θέσεις ιδρυματικών λειτουργών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Γεωμορφολόγου στο τμήμα Αρχαιοτήτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
18 κενές μόνιμες θέσεις ελεγκτή
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Senior IT Software Engineer
EUROPEAN INVESTMENT BANK