Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) προκύπτει ανάγκη για απασχόληση ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έναντι μόνιμων κενών θέσεων. Η απασχόληση αφορά ανάγκες σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι Α9. Τα καθήκοντα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
(α) Ετοιμάζει μελέτες σχέδια, δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις, και προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
(β) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, καθώς και τη λειτουργία εργαστηρίων.
(γ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(δ) Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία με τα καθήκοντα της θέσης.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα, ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική.
(Σημ. Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής
επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία τριών χρόνων στην ηλεκτρολογική μηχανική.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους - (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και (ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Κούλλα Αντωνίου στο τηλέφωνο 22800301. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το Ειδικό Έντυπο Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το Έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
λευκό ποινικό μητρώο, βεβαίωση γνώσης γλωσσών, έγγραφη στο ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη
θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε με χρονική αναφορά στα βασικά στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κτλ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην εξειδικευμένη κατεύθυνση της
ηλεκτρολογικής μηχανικής που απαιτείται. Πείρα σε κατώτερη βαθμίδα από την απαιτούμενη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δεν θα αναγνωρίζεται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του Εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καϊμακλί, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αριθμός 110 της κ. Κούλλας Αντωνίου μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. και 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 18 Οκτωβρίου 2019. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται Αίτηση για τη θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Elementary Teacher - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
School Librarian - Pinewood
ANATOLIA COLLEGE
2 Θέσεις Administrator and Risk Management and Business Continuity Planning
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
15 κενές θέσεις διοικητικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Laboratory Scientific Officer
CYPRUS INSTITUTE OF NEUROLOGY