Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/10/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

37 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωσης τριάντα επτά (37) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ ως ακολούθως:
Α) Τρεις (3) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών,
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Δασοκομία-Δασική Οικολογία
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Δασική Οικοφυσιολογία
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Λιβαδοπονία


Β) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου,
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Καλλιέργειες εκτός εδάφους, Θρέψη Φυτών
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Νερού στη Δενδροκομία
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ ’βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Δενδροκομία Εσπεριδοειδών
4) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, στο Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικείμενο: Μυκητολογία Κηπευτικών και Αμπέλου
5) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, στο Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικείμενο: Λαχανοκομία


Γ) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Πληθυσμιακή Βιολογία Ιχθύων
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Αλιευτική Βιολογία Ιχθύων
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Αλιευτική βιολογία ιχθύων
4) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Θαλάσσιο αγγειόσπερμα: Οικολογία, Βιοδείκτες
5) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Βιοπαρακολούθηση Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων

Δ) Εννέα (9) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων:
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Υδρολογία
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιολογία Εδαφών
4) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία
5) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία και Θρέψη Δενδρωδών Καλλιεργειών
6) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Γεωχωρικές Πληροφορίες - Νέες Τεχνολογίες στον Αγροτικό Τομέα (Γεωργία Ακριβείας, GIS Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων)
7) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Υδρογεωχημεία
8) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Πεδολογία και Χρήση Γαιών με Νέες Μεθόδους
9) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Θρέψη Φυτών και Φυλλοδιαγνωστική

Ε) Τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας:
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Αγροτικός Τουρισμός
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική των Αειφόρων Γεωργικών Συστημάτων
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Εμπορία (Marketing) Τροφίμων
4) Μία (1) θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΣΤ) Πέντε (5) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Μεταποίησης Φρούτων Λαχανικών
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Οινολογία
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιολογία Τροφίμων
4) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
5) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, στο Τμήμα Γάλακτος, με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Γάλακτος


Z) Δύο (2) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Εντομολογία
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Συστηματική Βοτανική & Βιολογία Διατήρησης Φυτών


Η) Τέσσερις (4) θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Γενετική και Βελτίωση Δασικών Δένδρων
2) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Δασική Διαχειριστική
3) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Αξιοποίηση Βιοποικιλότητας Φυτών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων
4) Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Δασική Μικρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.
Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο του Οργανισμού και περίληψή της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας
του Ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ Βαθμίδας στο ΙΠΤ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
θέση εντεταλμένου ερευνητή βαθμίδας Γ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ