Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Θέση Παιδίατρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και ιατρική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κ.λ.π. συνολικής διάρκειας έως 12
μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων


101 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (Δήμος Π. Φαλήρου) Ν. Αττικής ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07- 2020 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου, Τερψιχόρης 88 και Πλειάδων, Τ.Κ. 175 62,
Παλαιό Φάληρο, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού υπόψιν κας Στέλλας Μαγούλη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9825501).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04-09-2019 έως και 13-09-2019


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
69 θέσεις Ιατρών και Ψυχολόγων στον ΕΟΔΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Θέσεις Παιδιάτρων στο Metropolitan
METROPOLITAN
Προκήρυξη 40 κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
4 Θέσεις Παιδιάτρου, Καρδιολόγου, Παθολόγου και ΤΕ Νοσηλευτή στο Δήμο Καλλιθέας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
9 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών Γενικής Ιατρικής και Καρδιολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ