Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Κυτταρολογία, (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΜΕΗ469Β7Ξ-9ΓΟ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12235 (Αναπληρωτής)/ APP12236 (Επίκουρος)
2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Βιολογία, (ΦΕΚ 1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΩΟ5469Β7Ξ-ΩΒ9, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12246
3.ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική των Μεταγγίσεων, (ΦΕΚ 1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΘΙΡ469Β7Ξ-ΨΒΚ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12247
4. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Ωτορινολαρυγγολογία, (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΦΛ6469Β7Ξ-810, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12250

Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον, (ΦΕΚ 1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ08Σ469Β7Ξ-4ΞΥ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12248

Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών, (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΞΛΚ469Β7Ξ-Σ7Α, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12251

Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Υδατοκαλλιέργειες, (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Α3Χ469Β7Ξ-ΙΞΟ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12255

Γ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι, (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΓ89469Β7Ξ-ΤΩΧ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12240

2.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ259469Β7Ξ-ΦΛΓ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12252

Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Λογισμικού για Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα, (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΜ2Γ469Β7Ξ-ΜΡ2, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12258

Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός υλικών, διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή ενέργεια, (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ2ΠΝ469Β7Ξ-ΓΙΧ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12243

Δ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Ιστορία, (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΦΥΤ469Β7Ξ-Ξ4Χ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12259


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
1) Τμήμα Ιατρικής: κ. Κοντογιάννη Αρετή, τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546
2)Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος: κ. Ναουμίδης Ιωάννης, τηλ. 2421093011, FAX: 2421093157.

3)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: κ. Διβάνη Χαρίκλεια, τηλ. 2421074112, FAX: 2421074169.

4)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: κ. Καρασίμου Μαρία, τηλ. 2421074967, FAX:2421074997.
5)Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: κ. Αβραμίδου Βηθλεέμ, τηλ. 2421074780, FAX: 2421074781.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-09-2019.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Τουρισμού
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Επίκουρου καθηγητή με γ.α. «Διερμηνεία και μετάφραση Γερμανικά - Ελληνικά με χρήση νέων τεχνολογιών»
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ