Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Κυτταρολογία, (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΜΕΗ469Β7Ξ-9ΓΟ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12235 (Αναπληρωτής)/ APP12236 (Επίκουρος)
2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Βιολογία, (ΦΕΚ 1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΩΟ5469Β7Ξ-ΩΒ9, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12246
3.ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική των Μεταγγίσεων, (ΦΕΚ 1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΘΙΡ469Β7Ξ-ΨΒΚ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12247
4. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Ωτορινολαρυγγολογία, (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΦΛ6469Β7Ξ-810, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12250

Β. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον, (ΦΕΚ 1189/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ08Σ469Β7Ξ-4ΞΥ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12248

Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών, (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΞΛΚ469Β7Ξ-Σ7Α, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12251

Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Υδατοκαλλιέργειες, (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Α3Χ469Β7Ξ-ΙΞΟ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12255

Γ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Υδρολογία και Υδατικοί Πόροι, (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΓ89469Β7Ξ-ΤΩΧ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12240

2.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Μεθοδολογίες και Εργαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, (ΦΕΚ 1190/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ259469Β7Ξ-ΦΛΓ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12252

Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Λογισμικού για Λειτουργικά και Κατανεμημένα Συστήματα, (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΜ2Γ469Β7Ξ-ΜΡ2, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12258

Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός υλικών, διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή ενέργεια, (ΦΕΚ 1188/12-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ2ΠΝ469Β7Ξ-ΓΙΧ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12243

Δ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Ένας (1) Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Ιστορία, (ΦΕΚ 1137/04-07-2019/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΦΥΤ469Β7Ξ-Ξ4Χ, Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP12259


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
1) Τμήμα Ιατρικής: κ. Κοντογιάννη Αρετή, τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546
2)Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος: κ. Ναουμίδης Ιωάννης, τηλ. 2421093011, FAX: 2421093157.

3)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: κ. Διβάνη Χαρίκλεια, τηλ. 2421074112, FAX: 2421074169.

4)Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: κ. Καρασίμου Μαρία, τηλ. 2421074967, FAX:2421074997.
5)Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: κ. Αβραμίδου Βηθλεέμ, τηλ. 2421074780, FAX: 2421074781.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-09-2019.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή και στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 Θέσεις του ΠΔ 407/80 για την διδασκαλία τις Βουλγαρικής, Ρουμανικής και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ