Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/09/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

8 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι ʼγιοι Ανάργυροι που εδρεύει στην Κηφισιά της Περιφέρειας Αττικής αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 80905/30-10-17 Υ.Α. (ΦΕΚ 4066/Β/17).
Οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, που είχαν συσταθεί με την υπ.αρ.πρωτ. Α3β/5751/09-06-87 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 296/Β/87) στο αναφερόμενο νοσηλευτικό ίδρυμα, μεταφέρονται/μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής Ογκολογίας.


Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Δ/νσης Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών ( Λ.Αλεξάνδρας 196) , ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Κας Ερμιόνης Κυπριανίδου. Σύμφωνα με την σειρά ανάδειξης τους από την κληρωτίδα, σε πρώτο χρόνο θα προταθούν για τοποθέτηση οι κληρωθέντες ιατροί σε όσες θέσεις έχουν μεταφερθεί/μετατραπεί ως και την ημερομηνία της κλήρωσης και οι υπόλοιποι σε δεύτερο χρόνο σύμφωνα με την σειρά μεταφοράς/μετατροπής των υπόλοιπων θέσεων έως την πλήρωση και των οκτώ (8).


Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ.αρ. 204/98 Π.Δ.(ΦΕΚ 162/Α/98) και έχουν εκπληρώσει δυόμιση (2,5) έτη ειδίκευσης στην ειδικότητα της Παθολογίας και ένα (1) εξάμηνο στην
ειδικότητα της Αιματολογίας είτε ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-08-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/18) και έχουν εκπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης στην ειδικότητα Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι ʼγιοι Ανάργυροι της Παθολογίας .
β. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.
γ. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή
για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Παθολογικής Ογκολογίας.


Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν
για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.
Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση
τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1600361

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16- 9-2019 έως και 27-9-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΑΘΧ7Λ7-Γ2Ξ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 κενές θέσεις ιατρών στις ειδικότητες Παθολογίας, ΩΡΛ και Ακτινολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
1 κενή θέση ιατρικού λειτουργού ψυχικής υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών για τα νοσοκομεία της Κύπρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
4 θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ