Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

43 Θέσεις Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακοποιών στον ΕΟΠΠΥ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ), που εδρεύει στο Μαρούσι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, 12μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων-τριάντα οκτώ (38) Φαρμακοποιών & πέντε (5) Βοηθών Φαρμακείου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Φαρμακοποιοί, Δ/νση Φαρμάκου, Κ.Υ. Μαρούσι Αττικής
7ΠΕ Φαρμακοποιοί, Δ/νση Φαρμάκου, Κ.Υ. ΤΕΕΣ, Ταύρος Αττικής
1ΠΕ Φαρμακοποιός, Δ/νση Ελέγχου & Εκκαθάρισης, Κ.Υ. Πεύκη Αττικής
3ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Αθήνα Αττικής
2ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΠΕΔΙ Ανατολικής Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Ν. Ιωνίας)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Γκύζη)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Αθήνας)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Αλεξάνδρας)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Νότιας Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Καλλιθέας)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Δυτικής Αθήνας Αττικής, (Β’ Φαρμακείο Καματερού)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Πειραιά Αττικής, (Φαρμακείο Ρέντη)
2ΠΕ Φαρμακοποιοί, ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Ανατ. Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Τούμπας)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Ευόσμου)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Κέντρου)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Αργολίδας
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Μεσσηνίας, (Φαρμακείο Καλαμάτας)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κορινθίας, (Φαρμακείο Κορίνθου)


1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Λέσβου, (Φαρμακείο Μυτιλήνης)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Κυκλάδων, (Φαρμακείο Σύρου)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Ηλείας, (Φαρμακείο Πύργου)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Τρικάλων, (Φαρμακείο Τρικάλων)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Σερρών, (Φαρμακείο Σερρών)
1ΠΕ Φαρμακοποιός, ΠΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας
1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Κέντρου Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Γκύζη)
1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Δυτικής Αθήνας Αττικής, (Φαρμακείο Περιστερίου)
1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Ανατ. Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Τούμπας)
1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Ευόσμου)
1ΔΕ Βοηθός Φαρμακείου, ΠΕΔΙ Θεσσαλονίκης, (Φαρμακείο Κέντρου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Κεντρική Υπηρεσία, Αποστόλου Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι Αττικής.
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση & έως τρείς (3) επιλογές.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6871719, 210 6871767, 210 6871768, 210 6871770, 210 6871774, 210 6871766 & 210 6871765.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 26-07-2019


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
9 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών Γενικής Ιατρικής και Καρδιολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Ιατρού εργασίας
PRO.EX. O.E.-ΕΞ.Υ.Π.Π.
3 κενές θέσεις Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 Κενές θέσεις Ιατρών Νεφρολογίας, Ουρολογίας και Δερματολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση εξωτερικού συνεργάτη ιατρού ακτινοδιαγνωστικής στην ΑΕΜΥ
ΑΕΜΥ ΑΕ