Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συμπληρωματική προκήρυξη για διεκδίκηση θέσεων ειδικευόμενων Ιατρών στις αναγνωρισμένες από τις Ελληνικές αρχές κλινικές των νοσηλευτηρίων της Κύπρου για το 2019

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών για τις θέσεις οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, στις Κλινικές των Νοσηλευτηρίων της Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας ως κατάλληλες (Παράρτημα ΙΙ) για άσκηση ιατρών, με σκοπό την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Υπουργείο Υγείας από τις 5 Ιουλίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου 2019.
Το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, υπόψη κας Έλενας Χρυσοστόμου, ή να παραδοθούν διά χειρός στην κα Έλενα Χρυσοστόμου, Υπουργείο Υγείας, 4ος όροφος. Στην περίπτωση παράδοσης της αίτησης με μεταφορέα courier, αυτό θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα (μέχρι και τις 26/7/2019).


2. Δικαίωμα συμμετοχής
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον προαπαιτούμενο βασικό χρόνο άσκησης για τις πιο κάτω ειδικότητες μέχρι την ημερομηνία λήξης της παρούσας προκήρυξης (δηλαδή μέχρι και τις 26/7/2019):
(α) Για την ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Γενικής Χειρουργικής ένα έτος):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο,
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2017, και
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Χειρουργικής του έτους 2018.
(β) Για την ειδικότητα της Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Παθολογίας ένα έτος και έξι μήνες):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο,
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2016,
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2017 και
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2018.


(γ) Για την ειδικότητα της Καρδιολογίας (προαπαιτούμενος βασικός χρόνος Παθολογίας δύο έτη):
(i) Υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί στα δημόσια νοσηλευτήρια στην Κύπρο,
(ii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2016,
(iii) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2017, και
(iv) Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης ειδικότητας κατά τη γραπτή εξέταση Παθολογίας του έτους 2018.


2.2 Σημειώνεται ότι, όσοι υποψήφιοι από τις πιο πάνω κατηγορίες έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο αναμονής για ειδικότητα για το 2019 της προκήρυξης του Αυγούστου 2018 και θα διεκδικήσουν θέση στην υφιστάμενη προκήρυξη, στην περίπτωση όπου συμπεριληφθούν στον κατάλογο αναμονής της υφιστάμενης προκήρυξης, θα πρέπει να επιλέξουν την ειδικότητα την οποία θα διεκδικήσουν θέση εντός μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης.
2.3 Στην περίπτωση όπου υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί διεκδικήσουν μια από τις παραπάνω θέσεις, με την συμπερίληψή τους στον κατάλογο αναμονής θα πρέπει επίσης εντός μιας εβδομάδας να επιλέξουν αν θα παραμείνουν ειδικευόμενοι ιατροί διατηρώντας το υφιστάμενο συμβόλαιό τους ή αν αυτό θα αναπροσαρμοστεί στη βάση της αντίστοιχης ειδικότητας που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο αναμονής.
2.4 Διευκρινίζεται επίσης ότι, στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δεν θα κληθούν άτομα που θα εκκρεμεί η κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) όπου απαιτείται, όπως επίσης και τα άτομα που θα εκκρεμεί η εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου μέχρι και την έναρξη των προφορικών εξετάσεων.


3. Κανονισμοί Εξετάσεων
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων περιγράφονται στο έγγραφο Κανονισμοί πραγματοποίησης των εξετάσεων για πτυχιούχους ιατρικής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Η παράγραφος (Δ.ΙΙ) που αφορά στην πραγματοποίηση εξετάσεων δεν ισχύει για την παρούσα προκήρυξη, αφού θα γίνει μόνο προφορική εξέταση στη βάση του δικαιώματος συμμετοχής όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 2 πιο πάνω.

4. Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων
4.1 Επιλέξιμοι για την ειδικότητα θεωρούνται όσοι υποψήφιοι είχαν εξασφαλίσει βαθμολογία πάνω από το 50% στη γραπτή εξέταση και εξασφαλίσουν επίσης βαθμολογία πάνω από το 50% στην προφορική εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται με αυτή τη σειρά σε συνέντευξη, ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν, από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας.
4.2 Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προσωπική συνέντευξη 20%) θα διαμορφωθούν συμπληρωματικοί Κατάλογοι Αναμονής υποψηφίων για διορισμό ανά ειδικότητα, από τους οποίους καλούνται οι υποψήφιοι να πληρώσουν τις κενές θέσεις. Οι κατάλογοι αυτοί θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης των καταλόγων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019.
4.3 Σημειώνεται ότι, πριν από την έναρξη της ειδικότητας, ο ειδικευόμενος ιατρός θα πρέπει να επισυνάψει στο Υπουργείο Υγείας αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
4.4 Στην περίπτωση όπου υποψήφιος ιατρός δεν αποδεχθεί το διορισμό του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσκλησης για έναρξη της ειδικότητάς του, ο υποψήφιος ιατρός θα τοποθετείται στο τέλος του Καταλόγου Αναμονής.
4.5 Με την προκήρυξη της επόμενης εξεταστικής περιόδου, οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν επιλεγεί μπορούν, αν το επιθυμούν, να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους ή να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που έχουν ήδη πάρει στην άμεσα προηγούμενη εξεταστική περίοδο εκεί όπου ισχύει, με την προϋπόθεση ότι (α) ο βαθμός τους θα υπερβαίνει το 50% και (β) το αίτημά τους θα υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
4.6 Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. Η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας αποτελείται, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, από τέσσερις (4) λειτουργούς των αναγνωρισμένων κλινικών και ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.


5. Γενικά
5.1 Κατάλογος με τις θέσεις ειδικευομένων ιατρών που αναμένεται να κενωθούν για τις συγκεκριμένες ειδικότητες κατά το 2019 επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.
5.2 Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα παραληφθούν έγκαιρα (μέχρι 26/7/2019) δεν θα γίνουν αποδεκτές.
5.3 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357 22 605418/388/317, ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy και dsiekkeri@moh.gov.cy) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy).


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Θέσεις Ειδικευομένων Ιατρών που αναμένεται να πληρωθούν κατά το έτος 2019 - Συμπληρωματική Προκήρυξη
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ για το 2019
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 6
Σημείωση:
- Τυχόν θέσεις που θα κενωθούν στις πιο πάνω ειδικότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης ειδικευομένων ή/ και μετά το τέλος της διαδικασίας θα πληρωθούν από τους καταλόγους που θα καταρτιστούν μετά και την προφορική εξέταση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019
Πίνακας Αναγνωρισμένων Κλινικών σε Νοσηλευτήρια της Κύπρου για άσκηση ιατρών για σκοπούς μερικής ή πλήρους ειδίκευσης
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία 2 έτη Παθολογία Πλήρης ʼσκηση (4 έτη Καρδιολογία) 6 έτη
ΠνευμονολογίαΦυματιολογία 1½ έτος Παθολογία Πλήρης άσκηση (3 έτη Πνευμονολογία και 6 μήνες Φυματιολογία) 5 έτη


Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Μαιευτική Γυναικολογία 1 έτος Γενική Χειρουργική Πλήρης άσκηση (4 έτη Μαιευτική Γυναικολογία) 5 έτη


Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία 2 έτη Παθολογία 2 έτη άσκηση (14 μήνες στην Κλινική Καρδιολογία και 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας - Doppler και 2 μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογία - Holter και 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία) 6 έτη


Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία 2 έτη Παθολογία Πλήρης άσκηση (4 έτη Καρδιολογία) 6 έτη
Μαιευτική Γυναικολογία 1 έτος Γενική Χειρουργική 2 έτη Μαιευτική Γυναικολογία 5 έτη


Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Καρδιολογία 2 έτη Παθολογία 2 έτη άσκηση (14 μήνες στην Κλινική Καρδιολογία και 5 μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας - Doppler και 2 μήνες στη Βηματοδότηση και
Ηλεκτροφυσιολογία - Holter και 3 μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιολογία) 6 έτη
Σημείωση:
- Στις υποειδικότητες για τις οποίες απαιτείται συμπλήρωση χρόνου Παθολογίας ή Γενικής Χειρουργικής, θα πρέπει οι ειδικευόμενοι ιατροί να ολοκληρώσουν τον προαπαιτούμενο χρόνο εντός του έτους για το οποίο διεκδικούν θέση ειδικότητας. Στην περίπτωση που υφιστάμενοι ειδικευόμενοι ιατροί ολοκληρώνουν τον προαπαιτούμενο χρόνο κατά το έτος 2019, με τη συμπλήρωση του προαπαιτούμενου χρόνου, θα τερματίζεται το συμβόλαιό τους.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Ακτινοδιαγνώστη για συνεργασία στην ΑΕΜΥ
ΑΕΜΥ ΑΕ
Θέση Κλινικού Παθολόγου στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
2 θέσεις Ιατρού Παθολόγου στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
5 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Άσυλο Ανιάτων
ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ
Θέση Παιδιάτρου στο Δήμο Πέλλας
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ