Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 12/08/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Πληροφορικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1049/τ.Γ’/8-6-2019 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών. (ΑΔΑ: 6ΡΖΓ469Β7Τ-ΜΗΧ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 11949


Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Πληροφορικής
- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Εφαρμογές Τεχνολογίας Λογισμικού με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με έμφαση στις εφαρμογές αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας λογισμικού, στις κινητές εφαρμογές, στην κινητή και ηλεκτρονική μάθηση, στις ευφυείς μεθόδους λογισμικού, καθώς και στην αναγνώριση και παραγωγή συναισθημάτων δια μέσου λογισμικού. (ΑΔΑ: 69ΤΥ469Β7Τ-Β97)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 11943


- Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: Ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων νέας γενιάς περιλαμβανομένων ενδεικτικά: δίκτυα μεταγωγής πακέτου (IPv4, IPv6), ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων (sensor networks), δίκτυα δυναμικής υποδομής (ad hoc networks), δίκτυα ομότιμων κόμβων (peerto-peer networks), ασφάλεια δρομολόγησης (routing security), συστήματα ανταλλαγής κλειδιού (key exchange), ασφάλεια και προστασία δικτύων σε Κρίσιμες Υποδομές (Critical Infrastructure Protection).
Ιδιωτικότητα επικοινωνίας σε δίκτυα νέας γενιάς όπως ενδεικτικά προστασία απορρήτου της επικοινωνίας (communication privacy), προστασία δεδομένων επικοινωνίας (communication data protection), πρωτόκολλα ανώνυμης πρόσβασης και επικοινωνίας (anonymous communication systems). (ΑΔΑ: ΩΙΛΖ469Β7Τ-ΒΥΣ)
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 11942


Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 12-8-2019.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών (210-4142074) και Πληροφορικής (210-4142097)


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 Θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Νηπιαγωγών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Αγγλικής και Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Τουρισμού
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ