Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 06/08/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις αρ. Φε.16α/13551/20-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ9Ζ46Μ9ΞΗ-Β4Ψ) και Φε.16α/21052/23-04-2019 (ΑΔΑ: 635Μ46Μ9ΞΗ-7ΟΑ) προκηρύξεις (ΦΕΚ 461/Γ΄/01-04-2019 και ΦΕΚ 764/Γ΄/10-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ & ΠΟΤΩΝ
ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11850
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης στη Λειτουργία Εκπαιδευτικών Διατάξεων Εργαστηριακής Φυσικής, σε θέματα Οπτικής.


Β) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟ?ΑΤΡΙΚΗΣ
Β’ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΒΙΟ?ΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11851
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Φυσική των Συστημάτων Ιατρικής Απεικόνισης με Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες.


2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11852
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Σύγχρονες Διατάξεις και Τεχνολογίες Κβαντικής Ηλεκτρονικής.
3)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11853
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών - Μορφοποιήσεις και Θερμικές Κατεργασίες.


Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΦΕΚ 461/Γ’/01-04-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11854
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Επεξεργασία Επιφανειών, Χρωστικές, Εκτυπωτικά Μελάνια.
Δ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11855
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην Επεξεργασία - Ασφάλεια Πολυμέσων και στην Κοινωνική Υπολογιστική.


2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11856
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Δίκαιο της Υγείας και Κοινωνιολογία Δικαίου.
Ε) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ 764/Γ’/10-05-2019, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 11857
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Νεφρολογική Νοσηλευτική με έμφαση στα Προβλήματα Ασθενών υπό Αιμοκάθαρση και των Φροντιστών τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:
- Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών: τηλ.: 210 5385538, 210 5385504 & 210 5385503
-Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής τηλ.: 210 5385855 & 210 5385303
-Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών: τηλ.: 210 5381225
-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: τηλ.: 210 5381506 & 210 5381225
-Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας: τηλ.: 210 5385466 & 210 5385403
-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: τηλ.: 210 5381151
-Τμήμα Νοσηλευτικής: τηλ.: 210 5385613 & 210 5385862.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΤΗ746Μ9ΞΗ-ΕΜΖ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 Θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Νηπιαγωγών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Αγγλικής και Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Τουρισμού
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ