Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΕΑΥΦΕ

Πρόσκληση πρόσληψης Συμβούλου για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού αξιοποίησης των ακινήτων του Ταμείου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με πρόσληψη Συμβούλου για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού αξιοποίησης των ακινήτων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών.

Πληροφορίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε το 2013 με την αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.). Ειδικότερα το Ταμείο, από την έγκρισή του καταστατικού και μετά, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν.3029/2002.

Αντικείμενο Προσφοράς
Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ έχει στην αποκλειστική του κυριότητα τα κάτωθι:
α) Ακίνητο επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56 στην Αθήνα.
Πρόκειται για πολυώροφο κτήριο (8όροφο με ένα υπόγειο) το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56 εκτάσεως 448,195τ.μ.. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του Ταμείου με το υπ’αρ 15145/15-10-1947 συμβόλαιο αγοροπωλησίας.
Στο οικόπεδο ανεγέρθηκε πολυώροφο οικοδομή αποτελούμενη από τους κάτωθι χώρους: Υπόγειο 355,86τ.μ., Ισόγειο 337,82τ.μ., 1ο όροφο 333,935τ.μ., 2ο όροφο: 336,935τ.μ., 3ο όροφο: 336,935τ.μ., 4ο όροφο: 336,935τ.μ., 5ο όροφο: 336,935τ.μ., 6ο όροφο: 336,935τ.μ., 7ο όροφο: 304,115τ.μ. και 8ο όροφο: 195,97τ.μ. και ανακαινίσθηκε με την υπ’αρ 1568/2000 άδεια.
β) Οριζόντιες Ιδιοκτησίες στο ακίνητο επί της οδού Μαιζώνος 2 στην Αθήνα.
Πρόκειται για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του τετάρτου (Δ1) και πέμπτου (Ε1) ορόφου, επιφάνειας 231,60 τ.μ. εκάστου, πολυκατοικίας σε οικόπεδο που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της διασταύρωσης της πλατείας Ανεξαρτησίας (Βάθης) με την οδό Μαιζώνος 2, εκτάσεως 272τ.μ., οι οποίες περιήλθαν στην κατοχή του Ταμείου με το υπ’αρ 27.419/16-9-1966 συμβόλαιο αγοραπωλησίας.
γ) Οριζόντιες Ιδιοκτησίες στο ακίνητο επί της οδού Μάρνη 22 στην Αθήνα.
Πρόκειται για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του τετάρτου (Δ), τρίτου (Γ) , δεύτερου (Β) και πρώτου (Α) υπογείου ορόφου, του ισογείου, του μεσωρόφου, του πρώτου (Α), δεύτερου (Β) και τρίτου (Γ) ορόφου πολυώροφης οικοδομής, η οποία έχει αναγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στην Αθήνα, στην οδό Μάρνη 22, επιφάνειας 574,90 τ.μ. και οι οποίες ανεγέρθηκαν με την υπ’αρ 1150/2004 οικοδομική άδεια και περιήλθαν στην κατοχή του Ταμείου με το υπ’αρ 5040/2004 συμβόλαιο αγοροπωλησίας.

Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:
ΥΔ1 οριζόντια ιδιοκτησία του τετάρτου (Δ’) υπογείου συνολικής επιφάνειας 420,35τ.μ.: η οποία αποτελείται από τον κύριο χώρο στάθμευσης (15 χώρους στάθμευσης) καθώς και από τον ελεύθερο ελιγμό των αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 415,80τ.μ. και μια αποθήκη επιφάνειας 4,55 τ.μ.
ΥΓ1 οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου (Γ’) υπογείου συνολικής επιφάνειας 447,90.μ.: η οποία αποτελείται από τον κύριο χώρο στάθμευσης (17 χώρους στάθμευσης) καθώς και από τον ελεύθερο ελιγμό των αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 443,35τ.μ. και μια αποθήκη επιφάνειας 4,55 τ.μ.
ΥΒ1 οριζόντια ιδιοκτησία του δεύτερου (Β’) υπογείου συνολικής επιφάνειας 447,90τ.μ.: η οποία αποτελείται από τον κύριο χώρο στάθμευσης (16 χώρους στάθμευσης) καθώς και από τον ελεύθερο ελιγμό των αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 443,35τ.μ. και μια αποθήκη επιφάνειας 4,55 τ.μ.
ΥΑ1 οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) υπογείου συνολικής επιφάνειας 272,95τ.μ.: η οποία αποτελείται από τον κύριο χώρο στάθμευσης (8 χώρους στάθμευσης) καθώς και από τον ελεύθερο ελιγμό των αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας 268,4τ.μ. και μια αποθήκη επιφάνειας 4,55 τ.μ..
Τμήμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία Μ1-κατάστημα (του οποίου έγινε αλλαγή χρήσης σε χώροι γραφείου) του μεσωρόφου ήτοι τον με στοιχεία ΥΑ3 βοηθητικό χώρο του Α υπογείου: επιφάνειας 25,55τ.μ.
ΙΣ1 οριζόντια ιδιοκτησία (κυλικείο) του ισογείου: επιφάνειας 57,40τ.μ.
Τμήμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία Μ1 -κατάστημα (του οποίου έγινε αλλαγή χρήσης σε χώροι γραφείου) μεσωρόφου ήτοι με τον με στοιχεία ΙΣ2 βοηθητικό χώρο του ισογείου: επιφάνειας 22,25 τ.μ.
Τμήμα της οριζόντιας ιδιοκτησίας με στοιχεία Μ1-κατάστημα (το οποίο έγινε αλλαγή χρήσης σε χώροι γραφείου) μεσωρόφου ήτοι Μ1 χώρο του μεσωρόφου: επιφάνειας 243,95τ.μ.
Α1 οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος γραφείων) του πρώτου (Α) ορόφου: επιφάνειας 339 τ.μ.
Β1 οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος γραφείων) του δεύτερου (Β) ορόφου: επιφάνειας 339τ.μ.
Γ1 οριζόντια ιδιοκτησία (χώρος γραφείων) του τρίτου (Γ) ορόφου: επιφάνειας 339τ.μ.

Το Ταμείο αποφάσισε την διενέργεια διαδικασίας RFP (Request For Proposal), για συνεργασία με ειδικό σύμβουλο αξιοποίησης ακινήτων ο οποίος θα αναλάβει -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τα παρακάτω:
• Τον προγραμματισμό και εκτέλεση ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών από δυνητικά ενδιαφερόμενους για την αξιοποίηση των ακινήτων,
• Την συγκριτική αξιολόγηση των όποιων προτάσεων υποβληθούν, κάνοντας χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών κριτηρίων,
• Τον έλεγχο συμβατότητας του οικονομικού μέρους των όποιων προτάσεων υποβληθούν, προς τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς,
• Την παρουσίαση της σχετικής εισήγησης προς την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου,
• Την ετοιμασία της σχετικής σύμβασης προς υπογραφή.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας το Ταμείο προσδιόρισε ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει και να αξιολογήσει προτάσεις /προσφορές συνεργασίας εκ μέρους εταιριών/φυσικών προσώπων διαχείρισης & αξιοποίησης ακινήτων, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αξιοποίησης, διαχείρισης, εκτίμησης & μεσολάβησης ακινήτων.

Προϋποθέσεις Αξιολόγησης Προτάσεων
Στα πλαίσια της παρούσας θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των εταιρειών/φυσικών προσώπων που τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία Συμβούλου σε θέματα αξιοποίηση ακινήτων άνω των 1.000 τ.μ..
2. Διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια σχετική με την αξιοποίηση ακινήτων.
Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τα κριτήρια της εμπειρίας και της αμοιβής. Ειδικότερα θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε παρόμοια έργα και το ύψος της αμοιβής.
Έξοδα/Κόστος
Παρακαλώ αναφέρετε την αμοιβή της εταιρείας σας/φυσικό πρόσωπο για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Σχετικά με τις χρεώσεις και τις αμοιβές διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) θα γίνει από το Λογιστήριο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ..
Τρόπος αποστολής/ καταληκτική ημερομηνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τίτλο ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. αναγράφοντας τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας τους. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει από την 18/06/2019, ημέρα Τρίτη έως και 08/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.
Χαλκοκονδύλη 56
τ.κ. 104 32 Αθήνα
2. Ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.ΙΔ. στον 6ο όροφο στην παραπάνω διεύθυνση και ώρες 08:30π.μ. έως 15:00μ.μ.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικού στα τηλέφωνα 210-5289583 και 210-5289572 καθημερινά από τις 09:00π.μ.-15:00μ.μ. ή τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο dioik@teayfe.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
2 Θέσεις Ερευνητών Β στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ