Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/06/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

113 θέσεις Στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη 113 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών της Σχολής του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020, για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και για την παροχή ερευνητικού/ επιστημονικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εκατόν δέκα τριών (113) ατόμων, Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) (72 άτομα) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) (41) άτομα, ως εξής:

Α) Σ.Δ.Π. (72 ΘΕΣΕΙΣ)
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΑΚΤΟΠΛΟ?Α
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: Η/Ν ΧΑΡΤΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟ?Α & ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΔΚΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ
3 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ /ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (C4I)
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ/ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΥΔΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το B’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ-Κ/Β -PWO
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ & ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΒΛΗΤΙΚΗ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-Α/Υ ΟΠΛΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3,5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΗΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3,5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΗΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (3/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ (Δ’ ΜΑΧ) (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ


2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΑΧ)
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΑΧ)
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΗΧ)
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (5/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΜΗΧ)
3 ʼτομα μερικής απασχόλησης (3/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
5 ʼτομα μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (2/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΗΓΕΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.


Β) Ε.Π.Σ. (41 ΘΕΣΕΙΣ)
1 ʼτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1 ʼτομο πλήρους απασχόλησης (17/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1 ʼτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
1 ʼτομο πλήρους απασχόλησης (19/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
1 ʼτομο πλήρους απασχόλησης (18/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ
1 ʼτομο πλήρους απασχόλησης (18/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΧΗΜΕΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (11/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (11/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (10/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
2 ʼτομα μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (8/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ


1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΙΒΟΣ-ΡΙΨΕΙΣ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (6/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΣΤΙΒΟΣ-ΡΙΨΕΙΣ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΞΙΦΑΣΚΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΞΙΦΑΣΚΙΑ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΙΣΤΙΟΠΛΟ?Α ΤΡΙΓΩΝΟΥ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΙΣΤΙΟΠΛΟ?Α ΤΡΙΓΩΝΟΥ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Α’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΧΟΡΟΣ
1 ʼτομο μερικής απασχόλησης (4/20) για το Β’ Εξάμηνο για το μάθημα: ΧΟΡΟΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Γραμματεία της Κοσμητείας, Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου, Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής,
είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα) με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Κοσμητεία
Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριάκου
Τ.Κ. 185 39, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς Αττικής.
Οι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.
Η ΣΝΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4581622 & 210 4581309 (Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Ν.Δ., εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.) & στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. : www.hna.gr & του Γ.Ε.Ν. : www.hellenicnavy.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-06-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω93Θ6-4ΞΖ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή και στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού για την διδασκαλία της Τουρκικής και Εβραϊκής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ