Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

4 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ʼσυλο Ανιάτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ανακοίνωσε την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και υποβάλλεται στο πρωτόκολλο (αρμόδια κ. Διονυσία Κατσαούνια) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ιδρύματος, Αγίας Ζώνης 39, Τ.Κ. 11256 Αθήνα, τηλ. 210-8646172, φαξ 210-8647696, ή ακόμη και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Ιδρύματος info@asylonaniaton.gr μέχρι και την 03-06-2019. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου, αντίστοιχα δε σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης, η ημερομηνία αποστολής του σχετικού email


ΠΡΟΣΟΝΤΑ
i. Τυπικά:
Α. Πτυχίο Ανωτάτης Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου ή Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.
Β. ʼδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή
Γ. Ταυτότητα Μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους, ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους γράφονται για πρώτη φορά
Δ. Γνώση χειρισμού Η/Υ που να πιστοποείται στα αντικείμενα:
α. επεξεργασίας κειμένων,
β. υπολογιστικών φύλλων και
γ. υπηρεσιών διαδικτύου.


ii. Συνεκτιμώμενα:
Ε. Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
ΣΤ. Λοιποί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό, παρακολούθηση σεμιναρίων κ.ο.κ..)
Ζ. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών που αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία άδειας άσκησης επαγγέλματος, σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική .Θα συνεκτιμηθεί σχετική προϋπηρεσία σε Δημόσιο Νοσοκομείο άνω των εξήντα (60) κλινών.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Κλινικού Παθολόγου στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
2 θέσεις Ιατρού Παθολόγου στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
5 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Άσυλο Ανιάτων
ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ
Θέση Παιδιάτρου στο Δήμο Πέλλας
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Θέση Φυσιάτρου για συνεργασία με την ΑΕΜΥ
ΑΕΜΥ ΑΕ