Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο ʼσυλο Ανιάτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και υποβάλλεται στο πρωτόκολλο (αρμόδια κ. Διονυσία Κατσαούνια) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ιδρύματος, Αγίας Ζώνης 39, Τ.Κ. 11256, Αθήνα, τηλ. 210 8646172, φαξ 210 8647696, ή ακόμη και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Ιδρύματος info@asylonaniaton.gr μέχρι και την 01/07/2019 και ώρα 14.00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου, αντίστοιχα δε σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης, η ημερομηνία αποστολής του σχετικού email.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
i. Τυπικά:
Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχου κατά ειδικότητα Τ.Ε.Ι. ή ομώνυμου πτυχίου ή διπλώματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου ΚΑΤΕΕ ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ) αντίστοιχης ειδικότητας .
Β. ʼδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Γ. Βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), σύμφωνα με τον Ν.4488/2017 (Α' 137)
Δ. Γνώση χειρισμού Η/Υ που να πιστοποείται στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


ii. Συνεκτιμώμενα:
Ε. Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
ΣΤ. Λοιποί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό, παρακολούθηση σεμιναρίων κ.ο.κ..)
Ζ. Τυχόν προϋπηρεσία σε φορείς-οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου θα συνεκτιμηθεί θετικά .

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πρόσκληση για απόσπαση προσωπικού στην ΑΕΜΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην ΑΕΜΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνικός Θεσσαλονίκη
SOLIDARITYNOW
Τεχνικός για Ιωάννινα
SOLIDARITYNOW
3 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ