Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο ʼσυλο Ανιάτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και υποβάλλεται στο πρωτόκολλο (αρμόδια κ. Διονυσία Κατσαούνια) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Ιδρύματος, Αγίας Ζώνης 39, Τ.Κ. 11256, Αθήνα, τηλ. 210 8646172, φαξ 210 8647696, ή ακόμη και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Ιδρύματος info@asylonaniaton.gr μέχρι και την 01/07/2019 και ώρα 14.00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου, αντίστοιχα δε σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης, η ημερομηνία αποστολής του σχετικού email.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
i. Τυπικά:
Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχου κατά ειδικότητα Τ.Ε.Ι. ή ομώνυμου πτυχίου ή διπλώματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου ΚΑΤΕΕ ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ) αντίστοιχης ειδικότητας .
Β. ʼδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Γ. Βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε.), σύμφωνα με τον Ν.4488/2017 (Α' 137)
Δ. Γνώση χειρισμού Η/Υ που να πιστοποείται στα αντικείμενα:
(α) επεξεργασίας κειμένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


ii. Συνεκτιμώμενα:
Ε. Καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
ΣΤ. Λοιποί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό, παρακολούθηση σεμιναρίων κ.ο.κ..)
Ζ. Τυχόν προϋπηρεσία σε φορείς-οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου θα συνεκτιμηθεί θετικά .

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ Βαθμίδας στο ΙΠΤ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
θέση εντεταλμένου ερευνητή βαθμίδας Γ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προκήρυξη θέσης Διευθυντή
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΑΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ