Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/07/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

5 θέσεις Ιατρών στο ΓΝ Φλώρινας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Πρόσληψη 5 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Το Γ.Ν. Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ της 3ης Δ. Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά πέντε (5) ατόμων-Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ., στο Βαθμό του Επιμελητή Β’ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, Γ.Ν. Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Νεφρολογίας, Γ.Ν. Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Ουρολογίας, Γ.Ν. Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Παιδιατρικής, Γ.Ν. Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Νευρολογίας, Γ.Ν. Φλώρινας ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας (μία και μόνο αίτηση με υποχρεωτική τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση & όχι περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια θέση) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικών στο TAXISNET και να υποβάλουν υπογεγραμμένο & εκτυπωμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο με αναγραφή της θέσης για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
3η Δ. Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Πρωτόκολλο, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας (με τα στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη: Αίτηση & Δικαιολογητικά για μόνιμη θέση Ιατρού ΕΣΥ & ακολουθούν Βαθμός-Ειδικότητα-Νοσοκομείο-Φορέας που διεκδικεί).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης & 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ.
Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-06-2019 (12.00μ.μ.) έως και 01-07-2019 (12.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Ω0246907Ι-Σ66/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Ακτινοδιαγνώστη για συνεργασία στην ΑΕΜΥ
ΑΕΜΥ ΑΕ
Θέση Κλινικού Παθολόγου στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
2 θέσεις Ιατρού Παθολόγου στο Άσυλο Ανιάτων
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
5 θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Άσυλο Ανιάτων
ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ
Θέση Παιδιάτρου στο Δήμο Πέλλας
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ