Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 02/05/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΙΔΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το ΕΣ) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), καλεί δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Ν. 4429/2016 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις (Α’ 199), σύμφωνα με την εκεί οριζόμενη διαδικασία, επιστήμονες διεθνούς κύρους, προερχόμενους από τον τομέα της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση προσωρινού τακτικού μέλους του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Το ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας.


Κατάθεση υποψηφιοτήτων:
Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη αίτηση και τα κατωτέρω οριζόμενα έγγραφα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@elidek.gr,
αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..


Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα έγγραφα (σε μορφή .pdf):
α) συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση μέλους του ΕΣ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και θέσεις στον ακαδημαϊκό - ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά.
γ) αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών του σε συνέδρια.
Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων θα θεωρείται απαράδεκτη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 02.05.2019.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elidek.gr/2019/04/12/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-g/


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση ερευνητή Β Βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
2 θέσεις Ερευνητών βαθμίδας Β στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 θέσεις Εντεταλμένων Ερευνητών βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ