Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1116 θέσεις τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε φορείς του υπουργείου υγείας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019, ΦΕΚ 7/Γ’/28-03-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας, συνολικά χιλίων εκατόν δεκάξι (1116) θέσεων τακτικού προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Το ΑΣΕΠ, προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού συνολικά δώδεκα (1116) θέσεων Τακτικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής , Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) (110 ΘΕΣΕΙΣ)
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ), ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.


Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) (458 ΘΕΣΕΙΣ)
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.


Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) (381 ΘΕΣΕΙΣ)
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικ. Κλιβανιστών -Απολυμαντών), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.


Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) (167 ΘΕΣΕΙΣ)
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ και ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΣΤΡΙΩΝ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης και υπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή αναγράφοντας τη θέση ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
2Κ/2019
Τ.Θ. 14 308,
Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο από τις κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-04-2019 έως και 24-4-2019 (14.00 μ.μ.)
(Κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) & από 02-05-2019 έως και 17-05-2019 (14.00μ.μ.) (Κατηγορία ΥΕ)
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Tροποποίηση της Προκήρυξης 2Κ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7/Γ΄/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ).
ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019, ΦΕΚ 8/Γ’/03-04-2019):
Το ΑΣΕΠ τροποποιεί:
Την 2Κ/2019 Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7/Γ΄/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας ως εξής:

Στο ανωτέρω ΦΕΚ
1) Στη σελίδα 235, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, στην παράγραφο Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται... άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη, διαγράφεται στην πρώτη σειρά η λέξη είτε καθώς και στην τέταρτη σειρά η φράση είτε από δημόσιο ταμείο.
2) Στη σελίδα 242, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 1:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Στη σελίδα 250, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, στην παραγρ. 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης - επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις), και στην περίπτωση 1 γ) αυτής, το εδάφιο:
Κωδ. Θέσης: 584 Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 034.
Αντικαθίσταται στο ορθό:
Κωδ. Θέσης: 584, 902 Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 034.
Η λοιπή προκήρυξη, ως έχει.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
10 θέσεις ειδκευμένων ιατρών στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»
9 θέσεις ειδικευμένων ιατρών για το ΓΝΑ Λαϊκό
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
9 θέσεις επιμελητών Β επί θητεία στο ΝΙΜΤΣ
ΝΙΜΤΣ
6 προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΓΝ Ληξουρίου
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ