Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 17/04/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέση Γενικού γραμματέα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) αποφάσισε την πλήρωση θέσης βαθμού AD 15 του οργανογράμματός του.
ΘΕΣΗ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέση γενικού γραμματέα
ΒΑΘΜΟΣ : AD 15
ΤΟΠΟΣ : ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
-σημαντική επαγγελματική πείρα με αποδεδειγμένη επιτυχία σε θέση υψηλόβαθμου διευθυντικού στελέχους σε όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή σε εθνική αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΕ/στον ΕΟΧ
-αποδεδειγμένη διοικητική πείρα, μεταξύ άλλων σε θέση άμεσης ευθύνης για το προσωπικό και τους προϋπολογισμούς, καθώς και αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες, ιδίως την ικανότητα να καθοδηγούν, να εμπνέουν και να αναπτύσσουν ομάδες ώστε να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές τους
-άριστη γνώση του ρόλου του ΕΕΠΔ και της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στο περιβάλλον της ΕΕ? η άριστη γνώση της νομοθεσίας και της πρακτικής στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, καθώς και της στρατηγικής του ΕΕΠΔ, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
-άριστες ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, καθώς και ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
-ικανότητα εργασίας υπό πίεση
-ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη
-στρατηγική σκέψη, διάθεση για δημιουργικότητα, αίσθηση καινοτομίας, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαμεσολάβησης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση recruitment@edps.europa.eu.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
-αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επαρκή στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν ότι πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
-επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε συμμόρφωση με τη στρατηγική του για την ισότητα ευκαιριών και με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο ΕΕΠΔ ασπάζεται την πολυμορφία και προάγει την ισότητα ευκαιριών. Ο ΕΕΠΔ δέχεται αιτήσεις χωρίς διακρίσεις φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, αναπηρίας, ηλικίας, ταυτότητας φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Αν απαιτείται κάποια ειδική διευθέτηση (λόγω συγκεκριμένης αναπηρίας ή ειδικών αναγκών) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα διαδικασία επιλογής, παρακαλείσθε να το αναφέρετε στην αίτησή σας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Απριλίου 2019 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση εθνικού εμπειρογνώμονα με απόσπαση «Expert in Master Planning»
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SESAR
Budget Assistant
CEDEFOP
Legal Officer
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πλήρωση 18 κενών μόνιμων θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
2 Κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ