Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/04/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7 Θέσεις με απόσπαση στις θέσεις ασκούμενων εθνικών εμπειρογνωμόνων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ, σύμφωνα με το Α.Π. 1125/15-02-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (ΝΕΡΤ), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση για το β’ εξάμηνο του 2019, από 3-5 μήνες, με έναρξη, είτε την 1η Οκτωβρίου 2019, είτε την 16η Οκτωβρίου 2019, συνολικά επτά (7) ατόμων - Υπαλλήλων στις θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γ. Δ/νσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Δικαίωμα απόσπασης έχουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι οποιασδήποτε Υπηρεσίας, των Ο.Τ.Α.
α και β βαθμού ή Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων
ή Οργανισμών που υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, με την προϋπόθεση να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008, και να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση C(2008)6866/12-11-2008 ο υποψήφιος πρέπει να είναι διοικητικός υπάλληλος (αρ.1) και να διαθέτει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα στην εκτέλεση διοικητικών, δικαστικών, επιστημονικών, τεχνικών, συμβουλευτικών ή εποπτικών καθηκόντων σε βαθμό ισοδύναμο με εκείνο των ομάδων καθηκόντων ΑD ή AST (αρ.8).
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση)
Ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο.
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχετικό φάκελο, μέσω της Υπηρεσίας προέλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr
Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού θέσεων για Εκπαιδευόμενους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες από τη χώρα μας, η κάθε κεντρική υπηρεσία καλείται να προωθήσει 1 μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αφού προηγουμένως εξετάσει: τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα, το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και το σχετικό σχεδιασμό, το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας της με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υπηρεσιακές της ανάγκες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της.
Οι υποψήφιοι για το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής τους υπηρεσίας.

Πληροφορίες στην ενότητα Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις στην ιστοσελίδα:
https://www.minadmin.gov.gr/?cat=55

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΟΑ465ΧΘΨ-Η4Υ/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Medical Officer
WORLD HEALTH ORGANIZATION
Technical Officer -Environment and Health
WORLD HEALTH ORGANIZATION
Project Manager for New Headquarters
CEPOL
E-Learning Officer
CEPOL
Medical Escorts, Athens
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION