Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23 θέσεις με μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών σε διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Δικαστικών Γραφείων Ηρακλείου, Καβάλας, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λάρισας, Πάτρας, Πολυγύρου και Χανίων, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων-Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) Κεντρική Υπηρεσία
1ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού (κατά προτίμηση Νομικής ή Τμήματος Διεθνών Σπουδών, με άριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας)
3ΔΕ1 Διοικητικοί Γραμματείς
8ΥΕ (ΥΕ1 Ταξινόμοι & ΥΕ2 Επιμελητές) και ελλείψει αυτών 8ΔΕ1 Διοικητικοί Γραμματείς για την άσκηση καθηκόντων Ταξινόμων & Επιμελητών)
2ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας.


Β) Δικαστικά Γραφεία
1ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή 1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης
1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής Ροδόπης
1ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή 1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Καβάλας
1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Κορίνθου Πελοποννήσου
1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Λάρισας Θεσσαλίας
2ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Πάτρας Αχαΐας
1ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή 1ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού ή 1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Πολυγύρου Χαλκιδικής
1ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, Δικαστικό Γραφείο Χανίων Κρήτης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον δύο (2) έτη υπηρεσίας από το διορισμό ή προηγούμενη μετάταξη και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, για τον οποίο αιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας (Ι.Δ.Α.Χ.) διοικητικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των (Ο.Τ.Α.).
Σε αυτούς δεν υπάγονται κατηγορίες υπαλλήλων από φορείς, στους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις περί μετατάξεων, οι οποίες θέτουν πρόσθετες διαδικασίες και περιορισμούς (υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών, Καταστημάτων Κράτησης, Δικαστικοί Υπάλληλοι κλπ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετάταξης (με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία ανήκουν) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με αναγραφή στο φάκελο: Αίτηση συμμετοχής στην ανακοίνωση - πρόσκληση του ΝΣΚ με αριθμό 37768/25-02-2019 στην ταχ. διεύθυνση:
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Διεύθυνση Διοικητικού & Λειτουργικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, Ακαδημίας 68, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2121783, 213 2121811 και 210 3800938.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-02-2019 έως και 29-03-2019, (εργάσιμες ημέρες 07.30π.μ.-15.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΗ2ΟΡΡΕ-Γ9Ο/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
4 θέσεις εργασίας στον ΕΔΟΕΑΠ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
2 Θέσεις ειδικών λειτουργικών επιστημόνων Β Βαθμίδας στο ΙΜΒΒ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Θέση ερευνητή Β ή Γ βαθμίδας στο ΙΠΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέση υπεύθυνου ανάπτυξης στο ΕΛΙΑΜΕΠ
ΕΛΙΑΜΕΠ
2 Θέσεις ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β Βαθμίδας στο ΙΜΒΒ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ