Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

7 Θέσεις με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Αλ.Θ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει τις Μονάδες της: α) Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ, β) Μονάδα B1’ & Β2’- Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων, γ) Μονάδα Γ1΄ & Γ2’: Διαχείρισης πράξεων & δ) Μονάδα Δ’ - Οργάνωσης και Υποστήριξης, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού, συνολικά επτά (7) ατόμων-Υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας, ή πτυχιούχοι Πληροφορικής, ή Θετικών Επιστημών, ή Οικονομολόγοι, ή Λογιστές, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, Αθήνα Αττικής
2ΤΕ Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας, ή πτυχιούχοι Πληροφορικής, ή Θετικών Επιστημών, ή Οικονομολόγοι, ή Λογιστές, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα βιογραφικά τους σημειώματα, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Αλ.Θ.), 4ος όροφος, Μεσογείων 103, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, τις εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-15.00μ.μ.), είτε ταχυδρομικά, στην ανωτέρω δ/νση, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoalieia@mou.gr
Συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

Πληροφορίες για την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, την ΥΑ που αφορά την οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ www.alieia.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr καθώς και της ΜΟΔ ΑΕ www.mou.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ (μέχρι συμπλήρωσης των θέσεων)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΒΝΡ4653ΠΓ-33Ο/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
4 θέσεις εργασίας στον ΕΔΟΕΑΠ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
2 Θέσεις ειδικών λειτουργικών επιστημόνων Β Βαθμίδας στο ΙΜΒΒ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Θέση ερευνητή Β ή Γ βαθμίδας στο ΙΠΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέση υπεύθυνου ανάπτυξης στο ΕΛΙΑΜΕΠ
ΕΛΙΑΜΕΠ
2 Θέσεις ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β Βαθμίδας στο ΙΜΒΒ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ