Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

6 θέσεις με απόσπαση στην ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της: Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και αξιολόγησης προτάσεων, Μονάδα Β΄: Διαχείρισης έργων και Μονάδα Γ΄: Οργάνωσης, διοικητικής - τεχνικής υποστήριξης, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση-προσωπικού Υπαλλήλων, που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4 ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας ή Θετικών Επιστημών ή Οικονομολόγοι ή Λογιστές ή πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα Αττικής
2 ΔΕ Στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, προγραμματισμό και υποστήριξη αξιολογήσεων και επαληθεύσεων / πιστοποιήσεων, εκδηλώσεων κ.λ.π., Αθήνα Αττικής.


Για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης, θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία που ανταποκρίνονται σε προγραμματισμό, αξιολόγηση ή διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων και ιδίως έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας ή σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε έντυπα στην ταχ. διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ), 5Ος όροφος, Γρ.505, Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης 3 ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-17.00μ.μ.), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: e.lykou@gsrt.gr & p.floridi@gsrt.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1300178 (κα Ε. Λύκου) & 213 1300177 (κα Π. Φλωρίδη).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ6Φ4653ΠΣ-0ΑΨ/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
5 θέσεις με μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ