Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πλήρωση της θέσης Ευρωπαίου Εισαγγελέα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο πλήρωσης της θέσης Ευρωπαίου Εισαγγελέα, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας καλείται να προτείνει τρεις υποψήφιους, εκ των οποίων ένας (μια) θα διοριστεί από το Συμβούλιο ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Ο διορισμός των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να γίνει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών αξιόποινων πράξεων καθώς και των συνεργών σε αξιόποινες πράξεις οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να ισχύει στις 20 Νοεμβρίου 2017.


Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1939, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα εποπτεύουν τις έρευνες και τις διώξεις για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς που επιλαμβάνονται της υπόθεσης στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα υποβάλλουν συνοπτική παρουσίαση των υποθέσεων που έχουν υπό την εποπτεία τους και, κατά περίπτωση, προτάσεις αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν βάσει σχεδίων αποφάσεων που έχουν καταρτίσει οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς. Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα
έχουν ρόλο συνδέσμου επικοινωνίας και διαύλου πληροφοριών μεταξύ των μόνιμων τμημάτων και των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στα αντίστοιχα κράτη μέλη καταγωγής. Θα παρακολουθούν την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, σε στενή διαβούλευση με τους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Μεριμνούν ώστε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 και τον κανονισμό διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να παρέχονται από την Κεντρική Εισαγγελία στους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και αντιστρόφως όλες οι σχετικές πληροφορίες. Θα εκτελούν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, όπως αυτά προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1939.
Η θητεία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι εξαετής με δυνατότητα ανανέωσης, μετά το τέλος της θητείας αυτής, μέχρι τρία έτη.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενεργά μέλη της εισαγγελικής αρχής ή του δικαστικού σώματος και να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε υψηλό εισαγγελικό ή δικαστικό αξίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήτοι δωδεκαετή τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αντίστοιχη εμπειρία ως δικαστής και υψηλό ηθικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και να διαθέτουν τη σχετική πρακτική πείρα στα εθνικά νομικά συστήματα, στις έρευνες στο χρηματοοικονομικό τομέα και στη διεθνή δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η οποία να έχει αποκτηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν σε βάθος γνώση μίας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της ελληνικής. Τεκμηριωμένη γνώση
περισσότερων επίσημων γλωσσών της ΕΕ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους για όλη τη διάρκεια της θητείας τους και να
συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 66 ετών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 31 Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 11 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας.


Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα προσληφθεί ως έκτακτος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναμένεται να τοποθετηθεί στο βαθμό AD 12, με έδρα το Λουξεμβούργο.
Η επιλογή των τριών υποψηφίων που θα προταθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει από επιτροπή που ορίζεται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 42.656.Α, η οποία θα προβεί σε συστάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους εκάστοτε Υπουργούς Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ως εκ τούτου, η εν λόγω Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Κύπριους πολίτες που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν δισέλιδο βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, με την ένδειξη στο φάκελο
Για θέση Ευρωπαίου Εισαγγελέα, στη διεύθυνση Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2019.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Medical Escorts, Athens
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Legal Assistants, Athens, Thessaloniki, Patra
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Psychologists, Athens, Thessaloniki, Patra
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Field Coordinators, Various locations across Greece
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Communications Specialist Social Media - European Central Bank
EUROPEAN CENTRAL BANK