Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4 θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20190436/28-01-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 34/Γ/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α) ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9856, ΑΔΑ:Ω4ΧΒ469Β7Τ-ΝΜΚ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοδότηση και Επενδύσεις


Β) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9855, ΑΔΑ:ΨΟ6Β469Β7Τ-Τ7Ξ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9853, ΑΔΑ:644Τ469Β7Τ-9Β3
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9854, ΑΔΑ:6ΣΦ0469Β7Τ-ΘΙΜ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Κατανεμημένα Ενσωματωμένα Συστήματα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4142316 & 210 4142164, (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας) & 210 4142752, (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔΝΝ469Β7Τ-ΔΔΘ/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή και στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 Θέσεις του ΠΔ 407/80 για την διδασκαλία τις Βουλγαρικής, Ρουμανικής και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ