Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/04/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

32 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φε.16α/4530/04-02-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Φε.16α/15870/21-12-2018 (ΦΕΚ 1576/Γ’/31-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΖΛ46Μ9ΞΗ-Κ27) πρόσληψη συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων, Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

Α)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9809
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ με έμφαση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
ii)ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9826 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ) & ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9827 (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
2)ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9812
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία και Πρότυπα Βιβλιογραφικής Περιγραφής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9813
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση και Παραγωγή Γνώσης σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία


3)ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9814
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία με έμφαση τις Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9818
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις στην εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και Διεθνώς.
4)ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9819
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Βρεφών και Νηπίων με έμφαση στις Προγλωσσικές Ικανότητες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9820
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση του Παραμυθιού στο Παιδικό Θέατρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9821
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Βρεφών με έμφαση στην Ανάπτυξη Σχέσεων


Β)ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
i)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9881
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Βιομηχανικά Εποπτικά Συστήματα Ελεγχόμενα από Ευρετικούς Αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης
ii)ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9882
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης με τη Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας
2)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
i)ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9828
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Αντοχή Υλικών και Μεταλλουργικές Κατεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών
ii)ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9829
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Ενεργειακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟ?ΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9830
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική Μελέτη Υλικών και Ανάπτυξη Δομικών Στοιχείων Ιατρικών Απεικονιστικών Μηχανημάτων
4)ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9831
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης


5)ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9832
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Σχεδιασμός και Ανάλυση Συγκοινωνιακών Έργων με Ποσοτικές Μεθόδους
ii)ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9833
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Πειραματική και Μηχανική Ανάλυση Βραχωδών Πρανών
6)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9834
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών


7)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9835
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Χαρτογραφία με έμφαση στην Οπτική Αντίληψη Χαρτών


Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9836 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9837 (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Μικροβιολογία Οίνων
2)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9838
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Γάλακτος και Διεργασίες Απομόνωσης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Βιολειτουργικών Συστατικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων


Δ)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9839 (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9840 (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)
1 Αναπληρωτής ή Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Αντικειμένων


Ε)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1)ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9841
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Υγειονομική Μηχανική και Τεχνολογία Περιβάλλοντος Εφαρμοζόμενες στην Επιστήμη του Υγειονολόγου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9842
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Υγείας -Ανάπτυξη Συστημάτων Υγείας
2)ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9843
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Γυναικολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
3)ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9844
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Κλινικές Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Νευρομυοσκελετικά Προβλήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9845
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Θεραπευτικοί Χειρισμοί στη Φυσικοθεραπεία
4)ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9846
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9847
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Παθολογική Ανατομική-Ανοσοϊστοχημεία
5)ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9848
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Εργοθεραπεία και Υποστηρικτική Τεχνολογία με έμφαση στην Ηλεκτρονική Υγεία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9849
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση, Κατασκευή και Εκπαίδευση στη Χρήση Ναρθήκων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 9850
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Η Εργοθεραπευτική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ-Κ-Ζ) Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ: https://apella.minedu.gov.gr
Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Πληροφορίες στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟ3546Μ9ΞΗ-1ΡΘ/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή και στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 Θέσεις του ΠΔ 407/80 για την διδασκαλία τις Βουλγαρικής, Ρουμανικής και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ