Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσληψη συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΜΠΣ Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ) στα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).


Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους τα μέλη Σ.Ε.Π τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά τα 2 εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.
Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογί

α της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να είναι είτε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες.


- Όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο ΕΑΠ και αναλαμβάνουν τμήμα φοιτητών σε άλλη Θ.Ε. άλλου Προγράμματος Σπουδών, δεν δύνανται ταυτόχρονα να ενεργοποιούνται και ως μέλη ΣΕΠ στις Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική
-Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, μόνιμου Δημοσίου Υπαλλήλου και υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,ΔΕΚΟ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικού τομέα και έχουν αναλάβει έργο μέλους Σ.Ε.Π στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανεξαρτήτως Προγράμματος Σπουδών, δεν ενεργοποιούνται εκτός και εάν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η συνεργασία τους ή παραιτηθούν.


- Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Προέδρων Οργανισμών, Διευθυνόντων Συμβούλων, Διοικητών Οργανισμών δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες.
- Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Αναπληρωτών Πρύτανη και Κοσμητόρων ΑΕΙ δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες, σύμφωνα με το αρ. 83 παρ. 11 του Ν. 4485/2017.
Δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι και δεν αξιολογούνται:
- Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
-Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Ιδιωτικού Τομέα, ακόμη και εάν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία (1) και μόνο αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2018-2021 που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 (16.00μ.μ.)έως και 07-02-2019 (23.59μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64ΡΣ46ΨΖΣΘ-Κ7Μ/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή και στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 Θέσεις του ΠΔ 407/80 για την διδασκαλία τις Βουλγαρικής, Ρουμανικής και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ