Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

50 θέσεις με απόσπαση στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του, απαιτείται οι διευθύνσεις και τα Τμήματά του να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

3. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται συμπληρωματικά, ως προς την αρχική πρόσκληση, επιπλέον πενήντα (50) θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
α. Τριάντα επτά (37) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ):
Α. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις δεκαεπτά (17).
Β. ΠΕ Μηχανικών: θέσεις τρεις (3).
Γ. ΠΕ Πληροφορικής: Θέσεις έξι (6).
Δ. ΠΕ Δημοσιογράφων: Θέσεις δύο (2).
Ε. ΠΕ Σκηνοθετών: Θέση μια (1).
ΣΤ. ΠΕ Διευθυντής Παραγωγής: Θέση μια (1).
Ζ. ΠΕ Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέση μια (1).
Η. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων: Θέση μια (1).
Θ. ΠΕ Αρχειονόμων - Βιβλιοθηκονόμων: Θέσεις δύο (2).
Ι. ΠΕ Νομικών: Θέσεις τρεις (3).

β. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ):
Α. TE Διοικητικού -Λογιστικού: θέσεις τρείς (3).
Β. TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών: θέσεις δύο (2).
Γ. TE Πληροφορικής: θέσεις δύο (2).
Δ. ΤΕ Ηλεκτρονικών: θέση μια (1)
Ε. TE Εικονοληπτών: θέση μια (1).
ΣΤ. TE Συντηρητών Φωτογραφίας: θέση μια (1).
Ζ. TE Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης: Θέση μια (1).

γ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Α. ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: θέσεις μία (1). Β. ΔΕ Τεχνικών: Θέση μια (1).

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ' όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει.
3. Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή και θα συνεκτιμηθούν είναι: σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα με αυτά των δράσεων του ΕΚΟΜΕ, άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση - διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και υλοποίηση κρατικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, μελέτες, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία.

4. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3ο παρ. ε' του νόμου 4506/2017 (Α'191) και ισχύει.
5. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (Φραγκούδη και Αλ. Πάντου 11 Καλλιθέα), κατά τις εργάσιμες μέρες και τις ώρες από 9.00 έως 15.00.
10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2144022508.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
5 θέσεις με μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ