Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Λογιστικός Λειτουργός στην αρχή παιγνίων και καζίνου Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λογιστικού Λειτουργού. (Για κάλυψη άδειας μητρότητας)
1. Καθήκοντα και Ευθύνες
i. Εκτελεί Λογιστικά καθήκοντα.
ii. Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των Λογιστικών Αρχείων.
iii. Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.
iv. Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία.
v. Συνεισφέρει στην εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας.
vi. Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή του.
vii. Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.
viii. Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.
ix. Έχει την ευθύνη ετοιμασίας Σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών εκθέσεων.
x. Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
xi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή.


2. Απαιτούμενα Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:
i. Μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό με 5ετή πείρα σε Λογιστήριο.
ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


3. Διάρκεια Συμβολαίου
10 + 2 μήνες
4. Απολαβές
Μέχρι ΕUR 33,000 (Ευρώ Τριάντα Τρεις Χιλιάδες) μικτά ετησίως ή μέχρι EUR 2,750 (Ευρώ Δύο Χιλιάδες
Επτακόσια) μικτά μηνιαίως.
5. Έλεγχοι
Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.


6. Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση evie.ioannou@cgc.org.cy, όχι αργότερα από τις 08/02/2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Εύη Ιωάννου στο τηλέφωνο 25573800.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Medical Escorts, Athens
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Legal Assistants, Athens, Thessaloniki, Patra
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Psychologists, Athens, Thessaloniki, Patra
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Field Coordinators, Various locations across Greece
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Communications Specialist Social Media - European Central Bank
EUROPEAN CENTRAL BANK