Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θέση Επιμελητή Β με ειδικότητα Καρδιολογίας στο Ωνάσειο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει μια (1) θέση Επιμελητή Β’ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, ως κύρια ειδικότητα, την ειδικότητα της Καρδιολογίας.

Απαραίτητα Προσόντα
(α) Τίτλος Εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας.
(β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
(γ) Εμπειρία στο χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων.
Η προϋπηρεσία σε Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ ή/και η πείρα σε καρδιολογικά ή/και καρδιοχειρουργικά περιστατικά και μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε αναγνωρισμένα Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, θα αποτελέσει ισχυρό κριτήριο προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
3. Αντίγραφα :
- του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
- άλλων τίτλων σπουδών,
- του τίτλου ειδικότητας, της άδειας άσκησης επαγγέλματος, της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- της αστυνομικής ταυτότητας,
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας.
4. Κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων.
5. Ανάτυπα μόνο των πλήρων εργασιών των υποψηφίων που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές.
6. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
8. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την Πέμπτη 31.01.2019 και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr, είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 15:00.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέσεις για πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους, ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
θέσεις εργασίας για γιατρούς άνευ ειδικότητας
BIOTYPOS
Θέσεις εργασίας για γιατρούς ειδικευμένους δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς
CDM MEDICAL GROUP
Θέσεις εργασίας για γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα δερματολογίας και πλαστικής
CDM MEDICAL GROUP
Γενικός γιατρός για Αθήνα, Πάτρα, Ρόδο και Λεμεσό
CDM MEDICAL GROUP